Vše co by jste měli vědět o HHC

Vše co by jste měli vědět o HHC

Chcete se dozvědět něco o HHC ? Mnoho lidí, kteří se o tomto novém kanabinoidu dozvědí, se
ptá: "Co je HCC?".

V tomto článku zodpovíme všechny vaše otázky o HHC, jako například: ""dostane vás HCC do
rauše?", "ukáže se HCC při testu na drogy?", "je HCC bezpečný?" a "obsahuje HCC THC?".

Co je HHC (kanabinoid)?

Hexahydrokanabinol neboli HHC je umělý kanabinoid. Kanabinoidy jsou chemické sloučeniny v
konopí, které se vážou na receptory v těle a mozku. Chcete-li se seznámit s vědeckými poznatky,
podívejte se na svůj jedinečný endokanabinoidní systém (ECS).
Tetrahydrokanabinol (THC) a kanabidiol (CBD) jsou dva nejznámější kanabinoidy. Tyto
kanabinoidy přirozeně produkuje rostlina konopí.

HHC je však umělá látka, což znamená, že rostlina konopí ji přirozeně neprodukuje. HHC si
začíná získávat pozornost, protože lidé zjišťují, že vyvolává mírné omamné účinky podobné
THC.

Co znamená HHC?

HCC je zkratka pro hexahydrokanabinol.
Hexahydrokanabinol poprvé objevil chemik Rodger Adams ve 40. letech 20. století, když k THC
přidal vodík, což je proces známý jako hydrogenace.
Hydrogenace THC mění jeho molekulární strukturu tím, že dvojnou vazbu THC nahrazuje
dvěma atomy vodíku. Výsledkem této molekulární změny je HCC.

HHC vyvolává podobné omamné účinky jako THC. V důsledku toho vás HHC omámí, ale jak si
za chvíli řekneme, HHC je méně účinný než THC.

Obsahuje HHC THC?

HHC je synteticky odvozen od THC.
HHC neobsahuje THC.
Při hydrogenaci THC vznikají dva typy molekul HHC: 9R HHC a 9S HHC.
9R HHC se aktivně váže na endokanabinoidní receptory těla a vytváří euforické účinky podobné
THC.

Sloučenina 9R HHC však není stejnou sloučeninou jako Delta-9-THC. 9S HHC se nepovažuje za
"aktivní", protože se neváže na endokanabinoidní receptory těla, a proto nevytváří euforické
účinky tak jako 9R HHC.

HCC je sice odvozen od THC a způsobí mírné euforické účinky podobné THC, ale neobsahuje
žádný THC, protože po hydrogenaci se jedná o jinou sloučeninu.

Je HHC silný?

HHC má údajně menší účinnost než delta-8-THC, který má přibližně poloviční účinnost než
delta-9-THC.
Pokles účinnosti HHC je způsoben molekulární změnou, kterou prochází. Při hydrogenaci THC a
jeho přeměně na HCC je poměr 9R HHC (aktivní molekuly) a 9S HHC (neaktivní molekuly) 1:1
nebo 2:1, což činí HHC méně účinným než THC.

Prokáže se HHC při testu na drogy?

Pokud se podrobujete testování na drogy, měli byste znát odpověď na otázku: "Objeví se HHC v
testu na drogy?".

Testy na konopné drogy zjišťují přítomnost tetrahydrokanabinolu (THC-COOH).
THC-COOH je metabolit, meziprodukt nebo konečný produkt metabolismu, který ukazuje, zda

osoba užila THC. Když se podrobíte testu na konopné drogy, přítomnost nebo nepřítomnost THC-
COOH rozhoduje o tom, zda testem na drogy projdete, nebo ne. Pokud se podrobujete testování
na drogy, měli byste vědět, jak dlouho zůstává tráva v těle?

Prokáže se HHC při testu na drogy?

HCC je nový umělý kanabinoid, který nemá dostatečný výzkum. Nebyl proveden žádný formální
výzkum, který by určil, zda HHC způsobí selhání testu na přítomnost THC v drogách.
Z neoficiálních zpráv však vyplývá, že HHC se v drogových testech neprojevuje a nezpůsobuje v
těle produkci THC-COOH. Přesto je HHC novým kanabinoidem, a pokud se podrobujete testům
na drogy, je lepší se konzumaci HHC vyhnout.

Je HHC bezpečný?

Výroba HHC může snadno způsobit explozi a měli by ji provádět pouze profesionálové. Pokoušet
se vyrábět HHC doma není bezpečné.
HHC lze získat z legálních rostlin konopí s obsahem THC nižším než 0,3 %. Na kanabinoidy
získané z konopí se nevztahují předpisy o konopí vyžadující laboratorní testy čistoty, síly a
škodlivých látek.
Nedostatek testů může mít za následek, že produkty HHC obsahují škodlivé látky nebo mají jinou
sílu, než je uvedeno.
Neoficiální zprávy naznačují, že nadměrná konzumace HHC má podobné vedlejší účinky jako
THC, včetně:

úzkost
• kognitivní poruchy
• závratě
• sucho v ústech
• zvýšená chuť k jídlu
• paranoia
• zrychlený srdeční tep
• zarudlé oči
• poruchy spánku

Vzhledem k intenzivnímu a nebezpečnému procesu hydrogenace vyrábí HHC a vyrábí z něj olej
pouze několik společností ve Spojených státech.
Doufáme, že tento článek zodpověděl všechny vaše otázky týkající se hexahydrokanabinolu
(HHC)!

Stručně řečeno, HHC je umělý kanabinoid vyrobený z hydrogenovaného THC. Je méně účinný
než delta-8-THC a delta-9-THC a pravděpodobně se neprojeví při testu na drogy, ale
nedoporučuje se HHC konzumovat, pokud se podrobujete testům na drogy.
Pokud budete chtít HHC vyzkoušet, tak na našem e-shopu najdete několik odrůd květů HHC.

 Vyzkoušejte a uvidíte :) :  HHC květy – OG Kush 20% HHC