CBD pomáhá s proleženinami

CBD pomáhá s proleženinami

Proleženina, proleženina nebo tlakový vřed je otevřená rána na kůži, která vzniká na částech, kde
jsou kosti. Například na bocích, zádech, kotnících a hýždích. Proleženiny jsou běžné u lidí, kteří
jsou starší, méně pohybliví, jsou upoutáni na invalidní vozík, jsou ochrnutí a nemohou hýbat
některými částmi těla nebo mají křehkou kůži.

Přečtěte si, jak je CBD prospěšné při proleženinách.

Příčiny proleženin

Hlavní příčinou vzniku proleženin je dlouhodobý tlak na určitou oblast, přičemž velkou roli hrají
faktory, jako je vlhkost, špatný krevní oběh a špatná výživa. Dlouhodobý tlak na určitou část těla
může vést k rozpadu kůže. Oblasti kolem boků, pat a ocasní kosti jsou o to náchylnější k
proleženinám.

Ke vzniku proleženin přispívá také nadměrná vlhkost a dráždivé látky na kůži, jako je moč a
výkaly, které jsou důsledkem nedostatečné hygieny. Dalším faktorem je tření.

Mezi nejčastější příznaky však mohou patřit:

Zbarvení kůže
Bolest v dané oblasti
Otevřená rána
Infekce
Kůže se liší od okolí (postižená oblast je měkčí nebo tvrdší).

Na tyto příčiny vyzkoušejte CBD s plným spektrem, u nás najdete celou řadu CBD a CBG olejů.

Prevence proleženin

Proleženinám lze předcházet pomocí několika jednoduchých strategií. Často měňte polohu,
dodržujte správnou výživu, zvládejte stres, denně cvičte, nekuřte a pečujte o svou pokožku.

1) Nečinnost - předcházejte dlouhým obdobím nečinnosti. Pro prevenci a hojení vředů. Dbejte
na to, abyste po krátkých časových intervalech měnili polohu při pobytu na lůžku nebo na vozíku.

2) Čistota - jednou z hlavních příčin vzniku proleženin může být nezodpovědnost vůči čistotě.
Pokud moč nebo výkaly zůstávají v kontaktu s kůží, kyseliny a enzymy začnou kůži rozkládat.
Pro prevenci proleženin je velmi důležité tělo čistit a osušovat, zejména v záhybech kůže.

3) Špatná výživa - nesprávná výživa způsobuje, že tělo ztrácí tukovou tkáň, která slouží jako
polštář nad kostěnými a citlivými oblastmi těla. V důsledku toho se časem na těchto citlivých
místech vytvářejí proleženiny. Zdravá a výživná strava je proto důležitá.

4) Špatný pocit - v důsledku špatného vnímání některých oblastí těla se vytváří tlak, který časem
způsobuje proleženiny. Je nezbytné, aby se v těle zvýšilo smyslové vnímání. S těmito pocity, aby
se nemocný cítil lépe a netrpěl úzkostnými stavy pomáhá CBD olej, skvělý je 10% CBD olej
fullspectrum Happy CBD.

5) Vyhýbejte se vlhkosti - nadměrná vlhkost po dlouhou dobu může způsobit, že vaše pokožka
bude mimořádně náchylná k tlaku, který časem způsobí proleženiny.

6) Tření - třecí proleženiny nebo vředy vznikají, když se kůže poškodí vysokým třením. Abyste
tomu předešli, buďte na kůži při změně polohy šetrní. Při osušování kůži energicky netřete a
dbejte zvýšené opatrnosti při přesunu z invalidního vozíku na lůžko.

Je CBD bezpečné používat na proleženiny?

Zákon o zemědělství z roku 2018 legalizoval CBD jako bezpečnou látku, kterou lze používat.
Dříve panoval mylný názor, že CBD může vyvolat pocit sjetí, ale k výrobě marihuany se používá
jiná látka, která se nachází v rostlině konopí, známá jako THC. Vzhledem k tomu, že THC se v
rostlině konopí vyskytuje pouze ve stopovém množství, nelze ji při užívání CBD zcela odstranit.
Návrh zákona legalizuje produkty CBD, které jsou bezpečné a obsahují maximálně 0,3 % THC.
THC do 0,3 % nezpůsobuje, že se člověk zfetuje.

I když se vředy obtížně hojí, léčba založená na kanabinoidech je slibným způsobem léčby těchto
chronických ran. Podle výzkumu může lokální léčivo na bázi kanabinoidů dosáhnout 90%

úspěšnosti při hojení chronických ran. Léčbu pomocí kanabinoidů zdravotníci bezpochyby
doporučují.

Sterilizační vlastnosti CBD chrání danou oblast a zároveň podporují růst kožních buněk a
znecitlivují tělo vůči bolesti. Rovněž poskytuje antibakteriální ochranu rány.

CBD je obzvláště užitečná při léčbě popálenin. Kromě toho, že napomáhá jejich rychlejšímu
hojení, udržuje trvalé užívání CBD popáleninu čistou, snižuje bolest a zánět a zabraňuje tvorbě
jizev.

Úlevu díky CBD našli i sportovci nebo lidé trpící artritidou. Mnoho výzkumů prokázalo, že CBD
má silné analgetické, protizánětlivé a antiseptické vlastnosti.
Endokanabinoidní systém těla, který se podílí na procesu hojení, se aplikací topických přípravků
CBD posiluje.

Pokud trpíte proleženinami nebo někdo blízký ve Vašem okolí, určitě neváhejte a vyzkoušejte
naše CBD oleje, máme na ně skvělé recenze a zákazníci si je opakovaně kupují.
Pokud máte ještě nějaké dotazy, můžete nám napsat nebo se více o CBD produktech dočtete na
našem blogu.

 Na proleženiny doporučujeme: MAST fullspectrum 300mg          

                                            CBG 20% fullspectrum