THC-P vs THC

THC-P vs THC

 

Co je to THC?

 

THC je primární kanabinoid v konopné rostlině. Je hlavní psychoaktivní složkou konopí a také nejčastěji se vyskytující kanabinoid. THC je nejznámější pro své psychoaktivní účinky a lékařský potenciál. Vyvolává euforickou intoxikaci a poskytuje benefity pro širokou škálu zdravotních stavů.

 

Co je to THC-P?

 

THC-P, zkratka pro tetrahydrocannabiphorol, je jedním z více než stovky kanabinoidů, které se přirozeně vyskytují v rostlině konopí. THC-P se v rostlinách konopí vyskytuje v malém množství, což znamená, že musí být chemicky syntetizován, aby se ho vyrobilo dostatek pro uspokojení poptávky. Z tohoto důvodu většina produktů THC-P obsahuje čistý THC-P destilát.

 

THC-P působí na lidský organismus prostřednictvím svého vlivu na endokanabinoidní systém podobně jako THC, CBD a další kanabinoidy. Stejně jako většina kanabinoidů se i molekuly THC-P zaměřují na receptory CB1 a CB2, které se nacházejí v celém endokanabinoidním systému. K omamným účinkům THC dochází například díky afinitě THC k receptorům CB1. Když k tomu dojde, v podstatě "zapne" receptory CB1, což vede k pocitu euforie. Vzhledem ke své chemické struktuře má THC-P ve srovnání s THC ještě silnější vazebnou afinitu k receptorům CB1. To znamená, že účinky THC-P jsou mnohem silnější než THC.

 

THC-P vs THC

 

THC-P i THC jsou kanabinoidy, které mezi sebou mají některé významné rozdíly. Největším rozdílem THC-P a THC je chemické složení. To má v konečném důsledku co do činění s účinky, které kanabinoid poskytuje.

 

Molekula THC má tzv. alkylový postranní řetězec. Tyto postranní řetězce se uzamykají na receptor CB1 nebo CB2. K vazbě s receptorem CB1 je zapotřebí nejméně tří uhlíků na alkylovém řetězci, přičemž maximální aktivita prostřednictvím vazby je omezena na osm uhlíků na řetězci. THC i THC-P mají vysokou afinitu k receptoru CB1. Vzhledem k vyšší vazebné afinitě THC-P k receptoru CB1 a vyšší kanabimimetické aktivitě ve srovnání s THC se THC-P stal nejčastěji studovaným analogem THC.

 

THC se skládá z pěti atomů uhlíku, které se připojují k alkylovému postrannímu řetězci molekuly. THC-P se naproti tomu skládá ze sedmi atomů uhlíku, má tedy ještě vyšší vazebnou afinitu k receptoru CB1 než THC, což z něj činí jeden z nesilnějších dosud objevených analogů THC. Už při užití malého množství je THC-P mnohem silnější než THC, což je dáno chemickým složením těchto molekul.

 

Průměrná rostlina konopí obsahuje méně než 0,1 % THC-P ve srovnání s přibližně 30 % THC, které se v konopí nachází. To však nemá vliv na účinnost THC-P. Rozdíl v účinnosti je pozoruhodný, protože ve studiích na zvířatech bylo zjištěno, že THC-P je až 33krát účinnější než THC.

 

 Benefity THC-P vs THC

 

Zatímco THC má již zavedenou řadu lékařských aplikací, THC-P by je mohl potenciálně rozšířit nebo nabídnout alternativy tam, kde THC dosáhne svých limitů. S velkou účinností však přichází velká zodpovědnost a bude nezbytné upravit dávkování, aby se předešlo nežádoucím vedlejším účinkům. THC-P slibuje terapeutický přínos při léčbě patologických stavů, kde se THC již používá. Výzkum přínosů THC-P je v centru pozornosti mnoha vědeckých studií. Ačkoli jsou studie prozatím v rané fázi, naznačují, že THCP by mohl v účinnosti proti některým onemocněním dokonce předčit THC.

 

Je THC-P bezpečný?

 

Pokud jde o účinky THC-P, výzkum je stále v počátečních fázích. Vzhledem k tomu, že se jedná o kanabinoid podobný THC (i když mnohem silnější), může způsobit vedlejší účinky jako je sedace, sucho v ústech, závratě, zvýšená srdeční frekvence, úzkost nebo halucinace. Tyto účinky se však obvykle projevují až při vysokých dávkách THC-P.