CBD a mozek

CBD a mozek

Mnozí vědci považují CBD za potenciální léčbu různých duševních poruch, ale doposud chybí
jasné porozumění interakci CBD s komplexní mozkovou činností a jeho dlouhodobým účinkům.
Produkty CBD lze užívat z řady důvodů, jedním z nich je zvýšení soustředění a produktivity. Je
však CBD schopno v tomto směru pomoci? Zde se dozvíte, co byste měli vědět o používání CBD.

1. Interakce CBD s endokanabinoidním systémem

Endokanabinoidní systém, zkráceně ECS, je neuromodulační systém, který hraje významnou roli
ve vývoji centrálního nervového systému, synaptické plasticitě a reakci na endogenní poruchy a
vlivy prostředí.

Endokanabinoidní systém je složitá síť, která zahrnuje tři hlavní segmenty, jež jsou popsány níže.

Kanabinoidní receptory - prvky, které jsou zodpovědné za překlad a přenos informací do buněk.
Hlavními receptory jsou CB1R a CB2R.
Endokanabinoidy - molekuly, které se vážou na kanabinoidní receptory a stimulují je. AEA a 2-
AG jsou dva hlavní endokanabinoidy.

Enzymy - prvky, které rozkládají endokanabinoidy po jejich použití. Hlavními enzymy jsou FAAH a MAGL.
Celkem je v mozku soustředěno obrovské množství receptorů. CBD a THC mohou interagovat s
mozkovými receptory, a tím modulovat náš imunitní systém a reakce těla na bolest nebo zánět.

Další zajímavé informace o endokanabinoidním systému a o tom, jak s ním CBD může
potenciálně interagovat, najdete v jednom z našich předchozích článků na blogu.

Kanabidiol neboli CBD je chemická sloučenina, která je jedním z více než stovky kanabinoidů
pocházejících z rostliny konopí. Stimuluje produkci přirozených endokanabinoidů v těle. Více
endokanabinoidů může následně vést k lepší regulaci tělesných a duševních systémů, zvýšení
výkonnosti a zlepšení zdravotního stavu. Různé studie prokázaly, že kanabidiol může potenciálně
pomoci v boji proti stresu a úzkosti.

CBD může ovlivňovat neendokanabinoidní receptory v mozku, které zlepšují náladu a
minimalizují stres. Prakticky každý ví, že čím méně stresu a úzkosti člověk pociťuje, tím je
pravděpodobně produktivnější.

2. Některé ze způsobů, jak může CBD zlepšit funkci mozku

Na fungování mozku se v našem těle podílí řada složitých mechanismů. Abychom získali jasnější
představu o vlivu CBD na četné mozkové činnosti, zaměřili jsme se na některé z
nejvýznamnějších účinků, které si zaslouží vaši pozornost.

2.1 Anxiolytická aktivita

Anxiolytická aktivita odkazuje na působení proti úzkosti. Úzkostné poruchy patří mezi nejčastější
psychické, emocionální a behaviorální problémy, které postihují osminu světové populace a které
se staly velmi důležitou oblastí výzkumu v psychofarmakologii. Přinášíme přehled nejnovějších
výzkumů, které potvrzují slibný potenciál CBD jako anxiolytika. Studie dochází k závěru, že
CBD je zodpovědný za modulaci a změny v mozkové aktivitě, což může mít za následek
prokázané terapeutické účinky, například snížení hladiny úzkosti.

2.2 Vazba s dopaminovými receptory

Dopamin je hormon uvolňovaný během příjemných zážitků, jako je konzumace chutného jídla
nebo sex. Je produkován z aminokyselin tyrosinu a fenylalaninu, které lze získat z potravin
bohatých na bílkoviny. Dopamin má v mozku mnoho rolí, které souvisejí především s pohybem,
motivací a posilováním chování.

Kanabinoidy se mohou vázat na dopaminové receptory a pomáhat snižovat závislost na nikotinu
nebo jiných drogách. CBD však nemá přímý vliv na hladinu dopaminu v těle. Působí na receptory
5-HT1A, které se nacházejí v mnoha oblastech mozku, zejména v oblastech slasti, kde dochází k
dopaminové aktivitě.

2.3 Zvýšení hladiny glutamátu a serotoninu

Studie ukázaly, že CBD může zvýšit hladinu glutamátu a serotoninu v těle, což pomáhá řídit
mozkové funkce a náladu. Hrají také roli při učení a paměti. Kromě toho se zdá, že budování
homeostázy těchto neurotransmiterů pomáhá zmírňovat deprese a může dále zlepšovat funkci
mozku.

CBD může působit na serotoninový receptor 1A, který nabízí nejširší možnosti. Díky této
schopnosti může CBD pomáhat při poruchách, jako jsou deprese, neuropatická bolest a úzkost.

2.4 Stimulace neurogeneze

Neurogeneze je proces, při kterém se v mozku tvoří nové neurony. Neurony, známé také jako
nervové buňky, přijímají smyslové informace a vysílají příkazy našim svalům k pohybu. Jsou také
zodpovědné za přeměnu a přenos všech elektrických signálů mezi jednotlivými procesy.

Proč je tedy neurogeneze důležitá? Předpokládá se, že neurogeneze zlepšuje naše schopnosti
učení a zapamatování. Neurogenezi může stimulovat několik faktorů, tj.

• cvičení
• duševní činnost
• spánek
• meditace
• sexuální aktivita

3. Závěr

Mozek je jedním z nejdůležitějších orgánů v lidském těle. A stejně jako každá jiná část organismu
potřebuje pomoc, ochranu a posílení. Doufáme, že vám tento článek pomohl poskytnout potřebné
informace o možném vlivu CBD na funkci mozku. Před smícháním CBD s léky se prosím
nezapomeňte poradit se svým lékařem. A mějte na paměti, že k prokázání skutečných přínosů
CBD na organismus je zapotřebí dalšího výzkumu. Pokud máte jakékoli dotazy, neváhejte se na
nás obrátit.