Endokanabinoidní systém

Endokanabinoidní systém

Endokanabinoidní systém (ECS) je komplexní systém buněčné signalizace, který byl identifikován počátkem 90. let 20. století vědci zkoumajícími THC, známý kanabinoid. Kanabinoidy jsou sloučeniny obsažené v konopí. Odborníci se stále snaží ECS plně pochopit. Zatím však víme, že hraje roli v regulaci řady funkcí a procesů, včetně:
spánek
nálady
chuť k jídlu
paměť
reprodukci a plodnost

ECS ve vašem těle existuje a je aktivní, i když konopí neužíváte. Přečtěte si další informace o ECS včetně toho, jak funguje a jak se vzájemně ovlivňuje s konopím.

Jak to funguje?

ECS zahrnuje tři základní složky: endokanabinoidy, receptory a enzymy.

Endokanabinoidy

Endokanabinoidy, nazývané také endogenní kanabinoidy, jsou molekuly vytvářené vaším tělem. Jsou podobné kanabinoidům, ale produkuje je vaše tělo. 

Odborníci zatím identifikovali dva klíčové endokanabinoidy:
-anandamid (AEA)
-2-arachidonoylglyerol (2-AG).

Ty pomáhají udržovat hladký chod vnitřních funkcí. Vaše tělo je produkuje podle potřeby, takže je obtížné zjistit, jaké jsou typické hladiny jednotlivých látek.


Endokanabinoidní receptory

Tyto receptory se nacházejí po celém těle. Endokanabinoidy se na ně vážou, aby signalizovaly, že ECS musí zasáhnout.

Existují dva hlavní endokanabinoidní receptory:
-CB1 receptory, které se nacházejí především v centrální nervové soustavě.
-CB2 receptory, které se většinou nacházejí v periferním nervovém systému, zejména v imunitních buňkách.

Endokanabinoidy se mohou vázat na oba receptory. Výsledné účinky závisí na tom, kde se receptor nachází a na který endokanabinoid se váže. Endokanabinoidy se například mohou zaměřit na receptory CB1 v míšním nervu a zmírnit tak bolest. Jiné se mohou vázat na receptor CB2 v imunitních buňkách a signalizovat, že v těle probíhá zánět, což je častý příznak autoimunitních poruch.

Enzymy

Enzymy jsou zodpovědné za rozklad endokanabinoidů, jakmile splní svou funkci. Za to jsou zodpovědné dva hlavní enzymy:
-amidhydroláza mastných kyselin, která rozkládá AEA
-lipáza kyseliny monoacylglycerolové, která obvykle rozkládá 2-AG.

Jak CBD působí na ECS?

Druhým hlavním kanabinoidem obsaženým v konopí je kanabidiol (CBD). Na rozdíl od THC vás CBD "nezfetuje" a obvykle nezpůsobuje žádné negativní účinky.

 Odborníci si nejsou zcela jisti, jak CBD interaguje s ECS. Vědí však, že se neváže na receptory CB1 nebo CB2 tak jako THC. Mnozí se domnívají, že místo toho působí tak, že zabraňuje odbourávání endokanabinoidů. To jim umožňuje mít na tělo větší účinek. Jiní se domnívají, že CBD se váže na receptor, který dosud nebyl objeven. I když se o podrobnostech fungování stále diskutuje, výzkumy naznačují, že CBD může pomoci při bolesti, nevolnosti a dalších příznacích spojených s různými stavy.

A co nedostatek endokanabinoidů?

Někteří odborníci věří v teorii známou jako klinický nedostatek endokanabinoidů (CECD). Tato teorie naznačuje, že nízká hladina endokanabinoidů v těle nebo dysfunkce ECS může přispívat k rozvoji určitých stavů. Žádný z těchto stavů nemá jasnou základní příčinu. Jsou také často odolné vůči léčbě a někdy se vyskytují vedle sebe.
Pokud CECD skutečně hraje v těchto stavech nějakou roli, mohlo by být zacílení na ECS nebo produkci endokanabinoidů chybějícím klíčem k léčbě, ale je zapotřebí dalšího výzkumu. Systém ECS hraje velkou roli při udržování stabilních interních procesů. Stále však o něm mnoho nevíme. Jakmile odborníci ECS lépe pochopí, mohl by se v něm nakonec skrývat klíč k léčbě několika onemocnění.