Jak se CBD získává z konopí?

Jak se CBD získává z konopí?

Výroba produktů CBD je složitý proces, který vyžaduje dokonalost v každé jednotlivé fázi. A my
se dnes budeme zabývat procesem extrakce. V tomto článku získáte základní znalosti o tom, co je
to extrakce, jaké jsou hlavní metody extrakce CBD.

1. Kanabidiol (CBD)

CBD neboli kanabidiol je složka v průmyslu přírodních produktů a je středem zájmu několika
nových oblastí výzkumu konopí. CBD je jedním z mnoha kanabinoidů neboli sloučenin
produkovaných výhradně konopím. Na rozdíl od tetrahydrokanabinolu (THC) není CBD
psychoaktivní, což znamená, že nemá silný vliv na kognitivní činnost v mozku a nevyvolává
opojení.

Kanabinoidy produkují všechny druhy čeledi konopovitých, včetně konopí. Ačkoli CBD a THC
jsou nejznámější kanabinoidy, existuje mnoho různých druhů a teprve v poslední době byly do
jejich výzkumu investovány značné prostředky. V našem mozku existují specifické receptory
zodpovědné za příjem kanabinoidů, známé jako CB1 a CB2. Tyto receptory jsou zodpovědné za
asimilaci molekul kanabinoidů, což má za následek psychoaktivní a imunitní reakce spojené s
konzumací konopí.

2. Proč je extrakce CBD důležitá?

Extrakce CBD zahrnuje izolaci chemické sloučeniny z okolního rostlinného materiálu a její
destilaci do vysoké koncentrace. Výzkum ukázal, že kanabinoidy mohou mít příznivé účinky na
fyzické a duševní zdraví, a díky použití různých extrakčních procesů lze s menším úsilím
zkonzumovat více těchto kanabinoidů.
Ačkoli existují různé metody extrakce CBD z konopí, některé jsou mnohem účinnější a
bezpečnější než jiné. Je důležité se v jednotlivých procesech vyznat, protože každý z nich
ovlivňuje účinnost a čistotu konečného produktu jinak.

3. Jak extrahovat CBD z konopí?

V této části vám poskytneme přehled rozdílů mezi jednotlivými metodami extrakce CBD a
zdůrazníme některé jejich pozitivní a negativní vlastnosti.

3.1 Metoda extrakce oxidem uhličitým (CO2)

Pro aplikaci této metody se používají tři komory. V první komoře přechází CO2 do kapalného
stavu v důsledku změn tlaku a teploty (první z nich se zvyšuje a druhá výrazně klesá). Tlak i
teplota se pomalu zvyšují, dokud kapalný CO2 nedosáhne bodu, kdy je napůl kapalný a napůl
parní. Tato směs je přečerpána do druhé komory obsahující rostlinný materiál konopí. CO2
prochází konopím, které je bohaté na kanabinoidy a další sloučeniny. Olej a oxid uhličitý pak
vstupují do třetí komory, kde se oddělí a zbytkový CO2 se odpaří. Konečným produktem je
vysoce koncentrovaný olejový extrakt CBD.

Klady:

• CO2 nepředstavuje stejné nebezpečí jako použití jiných rozpouštědel
• Tato metoda poskytuje vyšší výtěžnost CBD oleje ve srovnání s jinými extrakčními
metodami
• Oxid uhličitý lze při této metodě znovu použít

Nevýhody:

• Tato metoda vyžaduje drahé vybavení
• Trvá déle než jiné metody
• Použití této metody vyžaduje vysoce kvalifikovaný odborný personál

3.2.Metoda extrakce hašišového oleje butanem

BHO neboli butanový hašišový olej je konopný produkt, který je k dispozici v různých
konzistencích a konzistencích. BHO obsahuje 60 až 90 % THC, takže jej nelze použít jako
konečný produkt. Lze jej však použít k výrobě jiného vysoce kvalitního produktu. Proces je
stejný jako u extrakce CBD etanolem, s tím rozdílem, že u BHO nedochází ke snížení teploty.
Výhody a nevýhody se také mírně liší.

Klady :

• Vzniká při ní široká škála produktů s různými chutěmi a účinky
• Tato metoda umožňuje výraznější projev terpenů
• Snadno se provádí

Nevýhody:

• BHO je výbušný
• Může být méně šetrná k životnímu prostředí
• Není tak bezpečná jako metoda extrakce etanolem CBD

3.3 Metoda extrakce olivového oleje

Olivový olej je další složkou, kterou lze použít k extrakci kanabidiolu. Ačkoli lze v tomto procesu
použít téměř jakýkoli olej, olivový olej je upřednostňován pro svou maskovací chuť a
univerzálnost. Nejprve se surové konopí zahřeje na stanovenou teplotu. Poté se surovina smíchá s
olivovým olejem a opět zahřeje, aby se získaly kanabinoidy. Výsledný produkt se více podobá
CBD oleji než koncentrovanému extraktu, protože olivový olej se neodpařuje.

Klady:

• Tato metoda je považována za bezpečnou a účinnou
• Snadno se provádí
• Nevyžaduje velké finanční investice ani drahé vybavení

Nevýhody:

• Olej získaný touto metodou podléhá zkáze
• Poskytuje nízké výtěžky aktivních kanabinoidů
• Takto získaný CBD olej není koncentrovaný

4. Jak dlouho trvá extrakce CBD?

Procesy extrakce CBD se u jednotlivých metod značně liší. Nicméně naši odborníci uvádějí, že
zpracování až 160 kilogramů rostliny konopí může trvat přibližně hodinu.

5. Co se děje po extrakci CBD oleje?

Po extrakci CBD oleje začíná proces zazimování. Během něj se odstraní nečistoty a nežádoucí
prvky (například tuky, lipidy a vosky), které se dostaly do procesu extrakce, a surový olej se
přemění na rafinovanější. Tento proces je pojmenován podle kroku, kdy se extrahovaný olej smísí
s ethanolem a roztok se zmrazí. Nečistoty a nežádoucí sloučeniny ztuhnou a vypadnou z roztoku,
který pak projde filtrem, který oddělí vosky, lipidy a tuky od oleje. Posledním krokem je
odstranění ethanolu z roztoku.

Po zazimování lze CBD dále zpracovávat, aby vznikl co nejčistší produkt CBD. Fáze následného
zpracování se nazývá krátká destilace. Tento proces je podobný, ale používá snížený tlak, aby se
udržel bod varu pod normální hodnotou. Roztok se zahřeje jen natolik, aby se nečistoty během
krátké doby vyvařily a opustily systém, přičemž ve sběrné komoře zůstane čistý CBD olej určený
k destilaci.