4 objevy rostlinných léků

4 objevy rostlinných léků

Věděli jste, že jeden z celosvětově nejpoužívanějších léků, aspirin, byl objeven z vrbové kůry?
Mnoho rostlin nás obdařilo svými schopnostmi a my si toho často nevážíme.

Historicky se rostliny používaly jako lék ve své přirozenější formě, například v čajích nebo
tinkturách. Například heřmánek ke zklidnění stresu nebo tea tree olej s antibakteriálními a
protiplísňovými vlastnostmi k hojení ran. S nástupem moderní vědy a medicíny jsme však s
rostlinami dokázali více než kdy dříve. Dnes můžeme snadněji izolovat účinné látky v rostlinách
a využívat je pro jejich léčivé vlastnosti.

Přestože zůstáváme věrni tradici a objevujeme a získáváme z rostlin mnoho léčivých hodnot -
naše schopnost to dělat efektivně se díky technologickému pokroku hluboce zvýšila. S moderním
rozvojem medicíny byste vlastně jen těžko poznali, kdy a jak rostliny stojí u zdroje látek, na které
jsme si zvykli spoléhat. Jaké rostliny bychom tedy měli ocenit pro jejich přínos v oblasti
léčitelství?

1) Mák

Začněme historickým příkladem, který se hojně používá v nemocnicích po celé zemi - morfin. Až
budete mít velké bolesti, budete děkovat tomu, kdo ho objevil. A ten jistý někdo se jmenoval
Freidrich Wilhelm Adam Serturner, obyčejný jednadvacetiletý mladík, který si pohrával v
laboratoři v Německu.

V příběhu, který je ztělesněním síly zvědavosti a přístupu k práci, byl pan Serturner nevzdělaný
lékárníkův asistent, který izoloval sloučeninu z opia, jež pochází z rostliny Papaver somniferum,
neboli máku. Pojmenoval ji morfin podle řeckého boha snů Morfea, protože vypozoroval, že
způsobuje usínání lidí.

Po jeho objevu si ho vědecká obec všimla a od té doby morfin užíváme již 200 let! V dnešní době
se používá více než 230 tun léčivého morfinu pro všechny účely, od úlevy od chronické bolesti až
po pokročilá onemocnění a pooperační analgezii.

2) Digitalis alias náprstník

Jak byste oficiálně pojmenovali rostlinu, jejíž květy vám připomínají prsty? Možná Digitalis, jako
číslice. Její běžné jméno také nepřímo souvisí s prsty, ale ne těmi lidskými: náprstník. S tak
zajímavými jmény má rostlina sama o sobě co nabídnout a nezklame.
Digitalis jako lék sahá až do konce 17. století, kdy anglický lékař a botanik William Withering
popularizoval digitalis jako lék na řadu onemocnění. V té době ho používal k léčbě například

epilepsie, otoků a ovariální vodnatelnosti. Přestože ho digitalis zaujal, byl si dobře vědom jeho
toxicity a ve svých zprávách popisoval jeho zázraky i obavy.
Legenda praví, že Withering objevil digitalis od cikánského lidového léčitele. Údajně podala
umírajícímu pacientovi, kterého Withering nedokázal vyléčit, bylinný lék, jehož součástí byl
náprstník. Bylinný odvar pacienta zachránil. Withering se o této zajímavé rostlině dozvěděl a
zkoumal ji dál.

Během svého působení Withering z květů připravoval prášek. Dnes nám technologie umožňuje
získat z listů digoxin, srdeční glykosid. Digitalis se dnes používá především jako lék na srdce.
Dokáže jednak zpomalit srdeční frekvenci, ale také zvýšit sílu svalových stahů. Díky digitalisu a
digoxinu můžeme lidem s nemocným oslabeným srdcem pomoci lépe plnit jeho klíčové funkce.

3) Sněhová kapka

Alzheimerova choroba je onemocnění, které postihuje každého devátého člověka po celém světě
staršího 65 let.

V současné době bohužel není znám žádný lék na tuto nemoc, i když existují léky, které mohou
pomoci zvládnout a zmírnit její příznaky. Jeden z nich pochází z rostlinné říše a jedná se o
přípravek známý jako galantamin, prodávaný pod názvem RazadyneTM nebo Reminyl.
Když byl galantamin poprvé izolován, ukázalo se, že k získání malé dávky je třeba obrovské
množství rostlinného materiálu. Dlouhou dobu ležel galantamin spíše ladem, protože jeho
komercializace nebyla pro farmaceutické společnosti dostatečně výnosná. V 90. letech 20. století
však byly zkoumány nové způsoby extrakce a chemické syntézy. Syntetický galantamin se
rozšířil kolem roku 2000. Rostlinné sloučeniny a technologický pokrok společně vytvořily přínos
pro medicínu.

4) Konopí

Ačkoli se snažíme nenazývat CBD, CBG a další kanabinoidy "léky" v přísném farmaceutickém
smyslu, mnoho lidí uvádí, že tyto sloučeniny rostlinného původu mají významný přínos pro
zdraví.

V posledním desetiletí se regulace kolem konopí vyvíjela tak, aby byl vytvořen prostor pro
pochopení léčivých vlastností rostliny a jejích sloučenin. Zatím nemůžeme s konečnou platností
říci, že léčí nebo vyléčí vědecky exaktním způsobem, protože na cestě vědeckého zkoumání je
příliš brzy. Existují však slibné ukazatele, které by mohly potvrdit víru starých a tradičních kultur
v léčivé vlastnosti rostliny.

Mnoho lidí se pro užívání plnospektrálních produktů CBD rozhodlo poté, co osobně zažili jeho
pozitivní účinky. Není pochyb o tom, že budoucnost přinese další výzkumy na toto téma,
abychom lépe pochopili všechny způsoby, jakými může CBD pomoci lidem zlepšit jejich zdraví.

Síla rostlin

Ve všech případech, které jsme si přiblížili, vidíme, jak zvídavé a odvážné mysli hledaly stopy ve
starověkých tradicích i ve světě přírody, a pak se vrhly do výzkumu, aby objevily sílu rostlin.
Jejich poznatky se pak spojily s technologií, přičemž někdy trvalo celé generace, než vědecký

"aha moment" dozrál a umožnil, aby se léčivé vlastnosti rostlin staly známými a široce
dostupnými.

Některé rostliny, jako například konopí, se právě nacházejí uprostřed právě této cesty - kdy
tradiční a vědecké signály ukazují směr, ale my jsme stále na cestě vědeckého objevu. Mezitím
zůstává spousta naší světové flóry z hlediska svého léčivého potenciálu neprozkoumaná a na řadu
geniálních objevů teprve čeká. Doufejme, že nám věda pomůže učit se rychleji a efektivněji, což
přinese dobré zdraví a pohodu pro další generace.