Věkový limit pro užívání CBD

Věkový limit pro užívání CBD

CBD neboli kanabidiol je v posledních letech velkým hitem ve zdravotnictví. Každý by si ho rád
pořídil. Mnoho vědců vyzdvihuje jeho výhody a přednosti mimo jiné i šířením výsledků svých
výzkumů.

Účinky CBD na lidské zdraví jsou jednoduše působivé. Navíc, jestliže některé země již rozhodly
o užívání a konzumaci CBD, neplatí to pro všechny. Obávají se totiž, že by si ji výrobci, prodejci
nebo spotřebitelé mohli díky reklamě nebo neúplnému vysvětlení splést s konopím. Ve většině
zemí světa je však konopí zakázáno.

Je dosažení plnoletosti podmínkou pro nákup CBD?

Například v USA nejsou věkové požadavky pro nákup produktů CBD zcela jasné. Přinejmenším
se podmínky v jednotlivých státech mění. Všimněte si, že v USA je konopí povoleno v 16 státech,
včetně státu New York, který se nedávno rozhodl pro jeho legalizaci. Neexistují tedy žádné
nejasnosti ohledně uvádění CBD, které nemá žádné psychoaktivní účinky, na trh a jeho
legislativy. Jedinou zbývající obavou je rozdílná věková hranice v jednotlivých státech.
CBD se získává z průmyslového konopí. Obvykle obsahuje méně než 0,3 % THC. Navíc
evropská norma je 0,3 % .

THC. Je tedy zřejmé, že CBD nemůže poskytovat psychoaktivní účinek jako konopí. Proč se ale
potom v některých zemích, kde je povoleno, raději vyhýbají nezletilým?
V České republice je minimální věk pro nákup CBD 18 let. Pro mnoho odborníků je toto opatření
odůvodněno sloučením konopí a CBD. Nezletilý by tedy mohl CBD zneužívat v naději, že
nalezne stejný účinek jako konopí. Mohl by se také seznámit s konopím tím, že by nejprve
konzumoval CBD.

Mohou nezletilí konzumovat CBD?

Zatímco prodej výrobků na bázi CBD je nezletilým zakázán, v případě jeho konzumace tomu tak
není.

Ctnosti CBD se totiž netýkají pouze dospělých, ale také nezletilých. Podle četných studií by
konzumace CBD mohla dospívajícím pomoci v boji proti úzkosti a stresu. Mnoho dospívajících
trpí depresemi, stresem a úzkostmi. Jsou ve věku, kdy jejich hormony mají přímý vliv na jejich
psychický stav. Několik vědců provedlo experimenty, které prokázaly, že CBD může
dospívajícím pomoci překonat jejich krizi.

Děti pokračují v růstu a vývoji i v období dospívání, takže účinky látek a drog, které jsou u
dospělých považovány za předvídatelné, nemusí být u dětí předvídatelné. Pokud jde o produkty,
jako jsou výrobky CBD, existují obavy o bezpečnost.

Intoxikace marihuanou u dětí může být velmi nebezpečná, ale ne všechny produkty CBD
obsahují THC. Kanabidiol byl široce testován u dospělých na různé stavy, od chronické bolesti po
epilepsii, a některé studie dokonce ukazují slibné využití CBD u dětí. Vždy je důležité řídit se
doporučeními pediatra, ale užívání konopí by mohlo dětem s určitými stavy pomoci.

CBD pro děti

Kanabidiol neboli CBD se získává z rostliny konopí setého (Cannabis sativa), což je také druh, z
něhož se získává marihuana, a z dalších dvou odrůd téže rostliny, Cannabis indica a Cannabis
ruderalis. Ačkoli jsou kanabinoidy, jako je CBD, hojně zastoupeny v obou těchto látkách,
kanabidiol nemá psychoaktivní vlastnosti spojené s marihuanou. Tyto účinky souvisejí s dalším
kanabinoidem zvaným tetrahydrokanabinol neboli THC.

Mnoho studií podporuje jeho využití při problémech od záchvatů po chronickou bolest a záněty.
Ve skutečnosti je jednou z nejsilnějších opor pro lékařské využití CBD léčba záchvatových
onemocnění, jako je Lennox-Gastautův a Dravetův syndrom u dětí i dospělých.

Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD)

Porucha pozornosti s hyperaktivitou neboli ADHD se projevuje příznaky nepozornosti a
hyperaktivity nebo impulzivity, které se objevují před 12. rokem věku. Ačkoli bylo prokázáno, že
CBD zlepšuje hyperaktivitu u dětí s autismem, u ADHD nebyla tak rozsáhle studována. Existují
neoficiální důkazy o použití oleje CBD jako léčby ADHD udětí, ale pro podporu této konkrétní
aplikace nejsou k dispozici dostatečné vědecké důkazy.

Výzkum využití CBD u dětí je stále poněkud omezený, ale několik studií prokázalo slibné
výsledky.

Je CBD v Evropě legální?

Na tuto otázku bohužel neexistuje stručná a jednoznačná odpověď, protože každá země EU má
své vlastní zákony a předpisy. Ačkoli ne všechny produkty CBD jsou legální ve všech zemích
EU, ve většině zemí jsou alespoň v té či oné formě legální.

Pokud jde o obecný postoj ke konopí obecně, Evropa dlouhodobě patří k nejliberálnějším místům
na světě. Dobrým příkladem je Nizozemsko, kde je rekreační užívání marihuany legální již
několik desetiletí. Dalším příkladem je Česká republika, kde bylo držení a užívání této látky
dekriminalizováno.

Rekreační a léčebné užívání látky jsou sice dvě zcela odlišné věci, ale obecně uvolněný přístup
přesto pomohl legalizovat CBD a podobné látky již dříve. V mnoha zemích již v minulém
desetiletí probíhala dekriminalizace konopí, což legalizaci CBD usnadnilo.
Ale abychom se vrátili k původní otázce, kde je CBD legální? Abychom získali definitivní a
jednoznačnou odpověď, musíme hovořit o zákonech a předpisech ve všech členských státech.