Neuroprotektivní účinky HHC-P

Neuroprotektivní účinky HHC-P

 

Co je to HHC-P?

 

Hydrogenovaný hexahydrokanabinol neboli HHC-P je kanabinoid, jehož účinky jsou podobné THC. Na rozdíl od THC a CBD, které lze získat z konopí, je HHC-P syntetický a vyrábí se hydrogenací THCp.

 

Jak se HHC-P vyrábí?

 

Hexahydrokanabinol neboli HHC je přirozeně se vyskytující sloučenina, která se nachází v konopí. Vzniká při hydrogenaci delta-8 THC působením tepla a díky tomu se stává stabilnější. Konkrétně se přidá jeden vodík, který "nasytí" cyklohexanový kruh, čímž se odstraní dvojná vazba a vytvoří se "pevnější" chemická struktura. Představte si to jako přírodní způsob, jak prodloužit trvanlivost THC. Uživatelé HHC neoficiálně uvádějí, že je silnější než Delta-8 THC a je téměř stejně silný jako Delta-9 THC.

 

Neuroprotektivní účinky HHC-P

 

Neuroprotektivní účinky označují schopnost látky chránit neurony nebo nervové buňky před poškozením, poraněním nebo degenerací. Neurony jsou specializované buňky nervového systému, které přenášejí informace a signály do různých částí těla. Tyto buňky jsou náchylné k poškození různými faktory, jako je zánět, oxidační stres, trauma a onemocnění.

 

Konopí a jeho sloučeniny byly zkoumány pro své potenciální neuroprotektivní vlastnosti. Bylo prokázáno, že terpeny, jako je pinen a myrcen, mají neuroprotektivní účinky. HHC-P může také vykazovat neuroprotektivní vlastnosti díky své strukturální podobnosti s těmito terpeny.

 

Je nezbytné poznamenat, že tyto potenciální léčebné účinky jsou spekulativní a vyžadují další výzkum a klinické studie, které by potvrdily jejich účinnost. Kromě toho je třeba vyhodnotit bezpečnost HHC-P, než bude možné jej používat jako léčebný prostředek.

 

Bylo prokázáno, že HHC-P má neuroprotektivní účinky, což znamená, že může pomáhat chránit mozek před poškozením způsobeným úrazem, nemocí nebo stárnutím. To z něj může učinit potenciální možnost léčby onemocnění, jako je Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba a traumatické poranění mozku. Jedna studie publikovaná v časopise CNS & Neurological Disorders Drug Targets v roce 2020 zkoumala neuroprotektivní účinky HHC-P na myších.

 

HHC-P a Parkinsonova choroba

 

Vědci zjistili, že HHC-P je schopen chránit před ztrátou neuronů produkujících dopamin, což je znakem Parkinsonovy nemoci. Došli k závěru, že HHC-P má potenciál být vyvinut jako léčba Parkinsonovy choroby.

 

Další studie publikovaná v časopise Life Sciences v roce 2021 zjistila, že HHC-P je schopen chránit před poškozením neuronů způsobeným oxidačním stresem in vitro. Vědci také zaznamenali, že HHC-P dokázal zvýšit hladinu neurotrofického faktoru odvozeného od mozku (BDNF), což je protein, který podporuje růst a přežívání neuronů.

 

Závěrem lze říci, že výzkum prokázal, že HHC-P má neuroprotektivní účinky, což z něj činí slibného kandidáta pro vývoj léčby různých neurologických onemocnění. Je však zapotřebí dalšího výzkumu, aby bylo možné plně porozumět mechanismům, které jsou základem těchto účinků, a určit optimální dávky a způsoby podávání léčby založené na HHC-P.