Jak se vyrábí HHC-P?

Jak se vyrábí HHC-P?

 

Co je to HHC-P?

 

HHC-P, známý také jako hexahydrokanabiforol, je derivát HHC. Sloučenina vzniká tak, že se vezme HHC a zvýší se struktura jeho postranního uhlíkového řetězce, čímž se změní způsob interakce sloučeniny s receptory CB1 v mozku. Právě to určuje, jak moc se po sloučenině cítíme sjetí. Přidáním k postrannímu řetězci HHC se zvýší účinnost sloučeniny vázat se na receptory CB1 až třicetinásobně oproti její původní schopnosti. Výsledkem tohoto zvýšení je HHC-P, sloučenina s desetinásobnou účinností oproti HHC.

 

HHC-P se vyrábí z HHC, takže možná stojí za to tuto sloučeninu podrobněji prozkoumat. HHC je v podstatě jen hydrogenovaná forma THC, díky čemuž je stabilnější, ale o něco méně účinná. Během procesu hydrogenace jsou molekuly THC nasyceny vodíkem, čímž se přeruší dvojná vazba THC a nahradí se atomy vodíku. Výsledkem tohoto procesu je chemicky stabilnější kanabinoid, ale původní vlastnosti a účinky THC zůstávají v nové sloučenině prakticky nezměněny. HHC-P je v podstatě vyroben pro boj s touto sníženou účinností; nabízí HHC s přidanou silou a intenzitou.

 

Jak se HHC-P vyrábí?

 

HHC-P je považován za polosyntetický kanabinoid, což může u některých uživatelů vyvolat jisté pochybnosti – a to z dobrého důvodu. HHC-P však není jako skutečně syntetické kanabinoidy, jako je K2 nebo Spice. Místo toho je pouze výsledkem změny molekulární struktury existujícího kanabinoidu za účelem vytvoření nového. Jinými slovy, HHC-P se získává z konopí v laboratorním prostředí, nikoliv se vyrábí od nuly jako skutečná syntetická sloučenina.

 

Prvním krokem k výrobě HHC-P je nalezení nejlepšího dostupného konopí. Jako derivát konopí začíná HHC-P u samotné rostliny. Nalezení nejlepšího rostlinného materiálu konopí zajišťuje čistý a vysoce kvalitní produkt. Je důležité získávat konopí z lokálních pěstíren, protože dlouhá doba přepravy a vystavení prvkům, jako je kyslík, světlo a teplo, mohou poškodit surové konopné sloučeniny, včetně terpenů a kanabinoidů. Zásadní je také používat organické konopí pěstované bez pesticidů a herbicidů, protože konopí samo o sobě je mimořádně savá rostlina. To znamená, že pokud pěstitel používá nebezpečné toxiny, mohou se dostat do výrobku.

 

Po získání přístupu k nejkvalitnějšímu dostupnému konopí přichází na řadu extrakce kanabinoidů z rostlinné suroviny. Tohoto procesu se obvykle dosahuje pomocí extrakce CO₂, která spočívá v protlačení rostlinného materiálu pod tlakem CO₂. Výsledkem je extrakt, který lze přečistit pomocí parní destilace nebo vystavením různým teplotám a tlakům, které rozloží všechny nežádoucí sloučeniny a zanechají izolovaný extrakt CBD.

 

Odtud už je vše o konverzi. CBD se mění na HHC procesem zvaným izomerizace. HHC se sice v rostlině konopí přirozeně vyskytuje, ale pouze ve stopovém množství, takže je jednodušší a mnohem ekonomičtější jednoduše přeměnit CBD na HHC. Izomerizace je vlastně hlavní způsob, jakým vznikají všechny psychoaktivní kanabinoidy. Protože všechny kanabinoidy pocházejí z CBG, přezdívaného "mateřský kanabinoid", mají všechny stejnou molekulární strukturu. Izomerizace jednoduše spočívá v přeskupení molekul jednoho kanabinoidu, aby se změnil v jiný. Tímto procesem izomerizace se CBD mění na THC, ale tím příběh HHC-P nekončí.

 

Po izomerizaci CBD na THC přichází na řadu hydrogenace. Tento proces zahrnuje nasycení THC molekulami vodíku, což změní chemickou strukturu sloučeniny tím, že se přeruší její dvojné vazby a nahradí se atomy vodíku. Výsledkem je stabilizovanější sloučenina HHC, která však stále není HHC-P.

 

Po procesu hydrogenace, kterým se dosáhne HHC, vědci přidají atomy uhlíku do uhlíkového řetězce sloučeniny, takže zůstane celkem sedm uhlíků. Díky tomu má HHC-P ve svém názvu "forol" a výsledkem je vyšší afinita k vazbě na receptory CB1. Při tomto procesu chemici upravují chemickou strukturu HHC tak, aby napodobovala uhlíkový ocas THC-P. A voilà, tady to máte! HHC-P v čisté formě. Odtud už je to jen otázka výroby produktů HHC-P z výsledných destilátů.

 

Je to jistě dlouhý a složitý proces, ale díky intenzivní síle konečného výsledku to rozhodně stojí za to. Takže když to shrneme, bezpečný a kvalitní HHC-P se vyrábí:

 

-nalezením čistého a vysoce kvalitního konopí

-extrakcí CBD z konopí

-přeměnou CBD na THC pomocí izomerizace

-přeměnou THC na HHC hydrogenací

-přidání dalších atomů uhlíku do uhlíkového řetězce HHC