HHC-P vs HHC

HHC-P vs HHC

 

Co je to HHC-P?

 

HHC-P je minoritní kanabinoid vznikající přeměnou THC-P, dalšího účinného minoritního kanabinoidu. Jeho účinky se podobají THC a jeho chemická struktura je podobná HHC. Laboratoře vyrábějí HHC-P pomocí specializovaných chemických procesů, které zvyšují jeho stabilitu. Tato přidaná stabilita modifikuje interakci sloučeniny s mozkovými receptory a odlišuje ji od přírodních kanabinoidů, jako je THC. Konkrétně chemici vyrábějí HHC-P hydrogenací THC-P. Hydrogenace je proces přidávání atomů vodíku do struktury molekuly. Těmito metodami vzniká sloučenina, která napodobuje účinky THC a zároveň vykazuje jedinečné vlastnosti.

Chemická struktura HHC-P

 

HHC-P je analogem minoritního kanabinoidu HHC neboli hexahydrokanabinolu. Obsahuje 7-uhlíkatý postranní řetězec na rozdíl od 5-uhlíkatého postranního řetězce, který se nachází v HHC a THC. HHC-P a HHC vznikají hydrogenací dvojné vazby THC a THC-P, čímž vzniká "plně nasycená" molekula. To znamená, že mezi atomy uhlíku nezůstávají žádné dvojné ani trojné vazby. Plně nasycená molekula obsahuje maximum možných vodíkových vazeb. Hydrogenaci využívají různá průmyslová odvětví ke zlepšení stability a trvanlivosti sloučenin. Proces hydrogenace u HHC-P zajišťuje jeho vysokou chemickou stabilitu.

HHC-P vs HHC

 

HHC-P a HHC mají jako molekuly hexahydrokanabinolu mnoho společných rysů, přičemž klíčové rozdíly jsou v jejich chemické struktuře, účinnosti a účincích.

HHC-P vs. HHC: chemické rozdíly

 

Ve 40. letech 20. století jeden americký chemik zjistil, že může syntetizovat molekuly THC na HHC přidáním vodíku. Výsledkem je, že THC a HHC mají téměř identickou molekulární strukturu. Obě mají například pětiatomové uhlíkové postranní řetězce. Avšak tam, kde má THC dvojitou uhlíkovou vazbu, má HHC jednoduchou uhlíkovou vazbu a vodík. HHC-P je jako HHC, ale má dva atomy uhlíku navíc na postranním řetězci molekuly. Odborníci se domnívají, že tyto uhlíky navíc usnadňují HHC-P spojení s mozkovými receptory, což posiluje jeho účinky.

HHC-P vs. HHC: účinnost a účinky na organismus

 

Díky své větší stabilitě mají HHC-P a HHC obvykle delší účinky než THC. Jejich síla a dopady se však v některých ohledech liší.

Sedace vs. euforie:

Účinky HHC se více přiklánějí k sedaci a relaxaci. Většina uživatelů uvádí postupné euforické opojení a plynulý, uklidňující zážitek, který je méně energický a více mozkový a z jiného světa. HHC-P může být také relaxační. Mnoho lidí však popisuje, že u HHC-P pociťují silnější euforii než u jiných kanabinoidů. Účinky mohou být intenzivní, ale obvykle povznášející a poskytují solidní zlepšení nálady.

Účinnost

Většina lidí se shoduje na tom, že HHC má o něco menší psychoaktivní účinky než standardní THC. Účinnost HHC-P se však vyrovná THC-P, nejsilnějšímu minoritnímu kanabinoidu na trhu. Podle studií se THC-P dokáže vázat s kanabinoidními receptory v mozku až 30krát silněji než běžný THC. Tuto vlastnost může mít i HHC-P. Výsledkem je, že HHC-P působí výrazně silněji a euforičtěji než Delta-9 THC a je schopen vyvolat delší období blažené sedace.

Existuje výzkum HHC-P?

HHC-P je nově objevená kanabinoidní alternativa. Výzkumníci v oblasti konopí zatím neměli čas plně analyzovat jeho potenciál ani publikovat svá zjištění.

Vzhledem k tomu, že HHC-P má mnoho společného s HHC (oba jsou hydrogenované kanabinoidy), mnozí poukazují na výzkum HHC, aby lépe pochopili potenciální přínosy HHC-P.

Úleva od bolesti

Studie na potkanech z roku 1977 naznačila, že HHC může mít vlastnosti tlumící bolest podobné lékům proti bolesti.

 

Zlepšení spánku:

Podle studie z roku 2007 by HHC mohl pomáhat osobám s poruchami spánku. U potkanů výrazně prodloužila dobu spánku, a to až o neuvěřitelných 700 %.

 

Dlouhodobé účinky

Studie z roku 2010 zjistila, že analogy HHC se mohou vázat na receptory CB1 a CB2 v těle s "mimořádně vysokou účinností in vitro a in vivo s relativně dlouhou dobou působení". Tato studie HHC posiluje zprávy uživatelů, že HHC-P je také neuvěřitelně dlouhotrvající a uživatelé pocítí účinky vysoké dávky po dlouhou dobu.

Tyto studie HHC pomáhají objasnit potenciální účinky a mechanismy HHC-P. Dva další atomy uhlíku u HHC-P však znamenají, že se jedná o jedinečnou sloučeninu, která vyžaduje nový vědecký výzkum, aby jí bylo možné skutečně porozumět.

Potenciální aplikace a přínosy

 

Využití v lékařství

Léčebný potenciál HHC-P by mohl soupeřit s Delta-9 THC, například pomáhat zlepšit náladu, spánek, fyzické potíže, chuť k jídlu a nevolnost.Většina informací o HHC-P pochází z recenzí uživatelů, které tyto terapeutické účinky potvrzují. Většina z nich uvádí výhody jako např:

  • zklidnění těla a mysli
  • uvolnění
  • pomoc při silné úzkosti
  • úleva od bolestí
  • lepší nálada
  • zlepšení spánku

 

Spotřebitelé si pochvalují euforii a intenzivní tělesné opojení, které s HHC-P zažívají. Líbí se jim také dlouhotrvající zážitek. Mnoho jiných kanabinoidních produktů poskytuje krátkodobou euforii- Uživatelé HHC-P si pochvalují euforii a intenzivní tělesné opojení, které s HHC-P zažívají. Líbí se jim také dlouhotrvající zážitek. Mnoho jiných kanabinoidních produktů poskytuje krátkou euforii, ale účinky HHC-P trvají mnohem déle.

Rizika a bezpečnostní opatření

 

HHC-P a další menší kanabinoidy jsou v mírných až středních dávkách obecně bezpečné a dobře snášené. S HHC-P jsou však spojena určitá rizika a obavy.

Nedostatek výzkumů

Zatímco delta-9 THC byla podrobně studována, o minoritních kanabinoidech, jako je HHC-P, není k dispozici mnoho studií. Neoficiální zprávy o HHC-P jsou obecně pozitivní, ale oficiálních výzkumů, které by ověřily jeho bezpečnost nebo dlouhodobé účinky, je k dispozici málo.

Možné vedlejší účinky

Někteří lidé uvádějí při užívání HHC-P nežádoucí účinky podobné vysokým dávkám THC. Jakékoli nežádoucí účinky jsou obvykle dočasné a jsou důsledkem podcenění účinnosti HHC-P a užití příliš velké dávky.Krátkodobé nežádoucí účinky HHC-P mohou zahrnovat:

-úzkost

-zmatenost

-potíže s koordinací

-sucho v ústech

-zvýšená srdeční frekvence

-nízký krevní tlak

-zarudlé oči

-pomalejší reakce

-únava

 

HHC-P je vzrušující novinkou na trhu s konopím. Jeho hydrogenační proces vede ke stabilním, dlouhotrvajícím produktům s intenzivními účinky. Ačkoli odvětví potřebuje další výzkum, aby plně porozumělo jeho potenciálu, první zprávy naznačují, že by mohl mít terapeutickou hodnotu a zlepšit náladu mnoha spotřebitelů.