CBD v těhotenství

Můžete užívat CBD v těhotenství?

Můžete užívat CBD v těhotenství? Těhotenství je pro mnoho nastávajících maminek náročným
obdobím, které s sebou přináší celou řadu problémů a nečekaných stresů.

Ranní nevolnosti, závratě, narušení obvyklého spánkového režimu a nejrůznější bolesti jsou
běžnou zkušeností. Mnohým lidem konvenční prostředky jednoduše nepomáhají, a proto hledají
alternativní zdroje úlevy od těchto příznaků.

Díky dobře zavedené pověsti látky, kterou její uživatelé dychtivě propagují jako prostředek k
úlevě od celkové bolesti, začíná mnoho lidí uvažovat o CBD, nicméně je velmi velký rozdíl mezi
léčbou běžné nevolnosti a něčím, co byste měli zvážit, když jste těhotní.

Těhotenství je choulostivý stav, kdy se účinky látek vztahují nejen na vás, ale také na plod, který
nosíte. Je dobře známo, že látky užívané během těhotenství se mohou snadno přenést na plod v
děloze.

To je hlavní důvod, proč se mnoho nastávajících matek zdržuje všeho, od silných léků proti
bolesti až po alkohol a tabák.

CBD se od těchto látek nijak neliší. Ačkoli mnoho lidí používá CBD k řešení podobných
příznaků v každodenním životě, jeho použití je zde mnohem složitější.

Abychom s jistotou věděli, zda je užívání CBD oleje během těhotenství vůbec vhodné, budeme
muset prozkoumat, jak přesně CBD funguje a jaký může mít vliv na vyvíjející se plod.

Jak CBD funguje?

CBD působí přímo na řadu receptorů, které se nacházejí v lidském těle. Tyto receptory, souhrnně
označované jako endokanabinoidní systém, se podílejí na celé řadě tělesných procesů od
udržování vnitřní teploty až po regulaci reakce na bolest.

Mnoho různých kanabinoidů obsažených v rostlině konopí interaguje s endokanabinoidními
receptory mírně odlišnými způsoby.

CBD funguje tak, že napodobuje interakci endokanabinoidů produkovaných tělem, které tuto
reakci vyvolávají, což vede k pocitu uvolnění, který mnozí uživatelé zažívají.

Samotný endokanabinoidní systém se podílí na různých procesech v celém těle. Nejnovější výzkumy naznačují, že hraje významnou roli také ve vývoji plodu, zejména v nejranějších fázích těhotenství.

Tento objev je jedním z největších důvodů, proč mnoho zdravotníků varuje nastávající matku
před užíváním CBD.

Můžete tedy užívat CBD v těhotenství?

Stručně řečeno, nedoporučujeme!
CBD a kanabinoidy spojené s CBD oleji mohou mít na vyvíjející se plod širokou škálu dopadů.
Ačkoli kvůli nemožnosti eticky provést testy na lidech není znám plný rozsah jejich účinků, testy
na embryích různých jiných savců nám umožnily získat jasnější představu o jejich možném vlivu.
Různé testy prováděné na myších embryích ukázaly, do jaké míry může CBD ovlivnit raný vývoj
plodu. S působením produktů CBD bylo spojeno zejména fyzické zakrnění a omezený vývoj
mozku a nervového systému.

Testy poněkud nepřesvědčivě ukázaly, které kanabinoidy tyto problémy přímo způsobují, zda
konkrétně CBD, nebo různé další přítomné kanabinoidy. Další studie také naznačily možné
hormonální problémy v pozdějším věku, přičemž expozice CBD během těhotenství by mohla být
spojena s hormonální nerovnováhou.

Některé výsledky jdou tak daleko, že naznačují souvislost mezi užíváním CBD a ztrátou
těhotenství.

Výzkum rizik spojených s dávkováním CBD v těhotenství je zatím v plenkách. O tom, jak CBD
působí na vyvíjející se plod, toho zatím mnoho nevíme, což je samo o sobě dostatečným
důvodem, proč se mu vyhnout.

Může se ukázat, že CBD je pro matku i plod do značné míry neškodné, ale dokud nebudeme mít
tuto jistotu, měli bychom s ním zacházet stejně opatrně jako s jakoukoli jinou látkou.

Shrnutí:

Těhotenství může být pro mnoho lidí náročným obdobím, kdy nepříjemné pocity a neočekávané
potíže umocňují obtíže tohoto již tak náročného životního období.
Lidé vždy dychtivě hledají způsoby, jak zmírnit těžší aspekty těhotenství. Ačkoli se zpočátku
může CBD zdát jako schůdné řešení, pravda je mnohem složitější.
O CBD a jeho vlivu na dospělého člověka, natož na plod nebo kojence, toho stále ještě strašně
moc nevíme.

Těhotenství a kojení jsou období v životě, kdy je třeba věnovat užívání látek zvýšenou pozornost,
a CBD není výjimkou.

Někteří lékaři mohou doporučit užívání CBD oleje během těhotenství, ale jedná se o radu od
lékaře, který rozumí specifické situaci nastávající matky a může poskytnout rozumné a spolehlivé
rady ohledně rizik užívání CBD v těhotenství.

Ačkoli pevně věříme v naše produkty a jejich bezvadnou kvalitu, nemohli bychom s čistým svědomím doporučit jejich užívání během těhotenství ani kojení.

Pokud o užívání CBD uvažujete a jste těhotná, kojíte nebo se snažíte o miminko, doporučujeme
vám, abyste se užívání zdržela, dokud nebudete mít možnost promluvit si s příslušným lékařem a
vyslechnout si jeho radu.