CBD pro koně

CBD pro koně

CBD pochází z rostliny Cannabis sativa a je chemickým příbuzným THC (tetrahydrokanabinolu) - ale bez psychoaktivních účinků. Společnosti vyrábějící doplňky stravy aktivně propagují produkty CBD jako přirozenější způsob boje proti zánětům, snižování úzkosti a další potenciální zdravotní přínosy. Přesto vědecké poznatky týkající se bezpečnosti, účinnosti a vhodného dávkování pro koně za touto nadšenou marketingovou snahou zaostávají.

Alicia Yocomová, veterinární lékařka specializující se na sportovní medicínu koní na Coloradské státní univerzitě (CSU) ve Fort Collins, se spojila s kolegy z Veterinární fakultní nemocnice CSU, aby společně prozkoumali vstřebávání CBD v těle koně (jeho farmakokinetiku) a zároveň shromáždili údaje týkající se bezpečnosti. O tyto poznatky se podělila během konference Americké asociace praktických lékařů pro koně 2021, která se konala 4. až 8. prosince v Nashvillu ve státě Tennessee. Během studie bylo 12 zdravých klisen smíšených plemen zařazeno do skupiny s nízkou nebo vysokou dávkou: Koně s nízkou dávkou dostávali 1 miligram na kilogram tělesné hmotnosti, zatímco koně s vysokou dávkou dostávali 3 miligramy na kilogram tělesné hmotnosti každý den po dobu šesti týdnů. Yocom poznamenal, že se jedná o vyšší dávky, než běžně doporučují různí výrobci doplňků CBD.

 

První den dostaly všechny klisny plnou dávku v jedné dávce. Poté výzkumný tým odebral v osmi časových bodech během prvních 24 hodin vzorky krve, aby změřil hladinu CBD. Odebrali také synoviální tekutinu z karpu (kolena) a testovali ji na přítomnost CBD po 12 a 24 hodinách od první dávky. Po zbývajících šest týdnů studie byla dávka rozdělena do dvou krmení podávaných 30 minut poté, co klisny dostaly libru koncentrovaného krmiva. Důvodem pro podávání CBD po tomto jídle, vysvětlil Yocom, je skutečnost, že výsledky jedné studie na lidech ukázaly, že CBD je biologicky dostupnější po jídle s vysokým obsahem tuku.

 

Výzkumníci denně sledovali změny v postoji koní, jejich chuť k jídlu a produkci hnoje. Každé dva týdny prováděli lékařské prohlídky a odebírali krev, přičemž zjišťovali případné změny zdravotního stavu, počtu bílých krvinek a chemických parametrů krve včetně jaterních enzymů. Po dvou a čtyřech týdnech také zaznamenávali hladiny CBD v krevní plazmě a po pěti týdnech opět odebírali synoviální tekutinu.

 

Na závěr studie po podání poslední dávky tým opět odebral vzorky krve osmkrát během 24 hodin. Vzorky krve byly opakovány 24, 48 a 96 hodin po poslední dávce, aby se zjistilo, jak dlouho CBD zůstává v těle po šesti týdnech kumulativního dávkování. Poslední vzorek krve vědci odebrali 10 dní po ukončení studie, aby vyhodnotili chemické parametry krve.

Yocomová uvedla, že ona a její kolegové potvrdili, že CBD je pro koně při perorálním podání biologicky dostupný. Fyzické prohlídky a každodenní pozorování také nezjistily žádné viditelné špatné účinky - ani žádné výrazné změny chování - u klisen z obou skupin. Krevní chemické testy však odhalily, že u osmi z 12 koní došlo ke zvýšení jaterních enzymů, které se během studie nebo brzy po jejím ukončení z dosud neznámých důvodů vrátilo do normálu. Další záhadou byl výrazný pokles vápníku v krvi (tzv. hypokalcemie) u všech 12 klisen, ačkoli "ionizovaný vápník" (vápník v krvi, který není vázán na bílkoviny, známý také jako volný vápník) zůstal v normě. Pozorovala, že změna vápníku nepředstavuje bezprostřední zdravotní nebezpečí a že se jeho hladina po vysazení doplňku CBD vrátila do normálu.

 

Závěrem tedy lze říct, že není čeho se bát při podávání CBD koním. Může být prospěšný pro psychickou ale i fyzickou pohodu. Lze použít i před stresovými situacemi, například nakládání do přepravníku, pyrotechnika při oslavách příchodu nového roku.