CBD kapky - druhy, benefity a jak je užívat

CBD kapky – druhy, benefity a jak je užívat 

Co je to CBD olej?

 Kanabidiol (CBD) je kanabinoid, který se mísí s nosným olejem a vytváří CBD olej. Kanabinoidy působí na endokanabinoidní systém těla a regulují úzkost, náladu a chuť k jídlu a celkovou rovnováhu těla. CBD se získává z rostlin konopí (např. Cannabis indica, Cannabis sativa a Cannabis ruderalis). Nejvyšší množství CBD obsahuje z výše zmíněných obsahuje rostlina. Druhou hlavní složkou rostlin konopí je delta-9-tetrahydrokanabinol (THC). THC může vyvolávat pocit euforie, ale může způsobovat i jiné pocity, například paranoiu. CBD olej by neměl obsahovat více než 0,3 % THC, takže obvykle nezpůsobuje pocit euforie. CBD olej se liší od konopného oleje. Konopný olej se zpracovává jinak (lisováním konopných semen) a obvykle neobsahuje CBD.

CBD byl zkoumán pro své použití při záchvatech, chronické bolesti, úzkosti, zánětech a dalších.

Druhy CBD olejů

 CBD olej se dodává v různých formách:

 Izoláty obsahují pouze CBD.

 Širokospektrální oleje (Broad spectrum) obsahují téměř všechny složky konopné rostliny (např. proteiny, flavonoidy, terpeny a chlorofyl), ale neobsahují THC.

 Plnospektrální oleje (Full spectrum) obsahují všechny složky konopné rostliny včetně THC (maximálně však 0,3 %).

Přínosy CBD oleje

CBD olej prospívá lidem s různými zdravotními problémy. S tím, jak CBD získává na popularitě, se stále častěji stává předmětem nejrůznějších vědeckých studií.

CBD olej proti bolesti

Většina důkazů o schopnosti CBD snižovat bolest zatím pochází z výzkumu na zvířatech, včetně studie z roku 2017, která zjistila, že CBD aplikované na kůži potkanů s osteoartritidou významně snižuje bolest a zánět kloubů. Pokračující užívání CBD rovněž zabránilo další bolesti a poškození nervů v týchž kloubech.

CBD olej a záchvaty

V červnu 2018 schválil Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) perorální roztok CBD s názvem Epidiolex. Epidiolex je lék na předpis, nikoli volně prodejný přípravek. Epidiolex se používá k léčbě dvou vzácných forem epilepsie u dětí do 2 let: Dravetův syndrom a Lennox-Gastautův syndrom. Tyto vzácné genetické poruchy způsobují celoživotní záchvaty v prvním roce života. V roce 2020 byl schválen také pro léčbu komplexu tuberózní sklerózy, vzácného genetického onemocnění, které způsobuje růst nezhoubných nádorů po celém těle, často doprovázený záchvaty. Epidiolex je schválen pro použití u osob od 1 roku věku u všech tří těchto poruch.

CBD olej proti úzkosti

CBD může pomáhat při léčbě úzkostných poruch, ačkoli studií, které by se zabývaly účinky CBD na zmírnění úzkosti u lidí, nebylo provedeno mnoho. V jedné studii užívalo 57 mužů před veřejným vystoupením buď CBD olej, nebo cukrovou tabletu bez CBD (placebo). Výzkumníci hodnotili úroveň úzkosti účastníků pomocí měření krevního tlaku a srdeční frekvence. Výzkumníci také použili spolehlivý test stavů nálady zvaný Visual Analog Mood Scale. Muži, kteří užívali 300 miligramů CBD oleje, hlásili méně úzkosti než muži, kteří dostávali placebo. Tato studie byla omezena malým vzorkem a zahrnovala pouze muže, takže je třeba získat více údajů, abychom zjistili, zda má CBD podobný vliv i na ženy. V jiné kontrolované se také ukázalo, že CBD snižuje příznaky sociální úzkostné poruchy u dospívajících. 

CBD olej a deprese

 Studie na zvířatech, včetně studie na myších, u nichž byla deprese vyvolána chirurgicky, naznačují, že CBD je potenciální léčbou deprese. V této konkrétní studii CBD působilo v krátkém čase na receptory v mozku a zvyšovalo hladinu serotoninu, chemického posla, o němž se předpokládá, že hraje důležitou roli při regulaci nálady.  Nedávno provedená studie ukázala, že CBD vyvolává u myší trvalé účinky podobné antidepresivům.

CBD olej a léčba závislosti

Předběžné studie o účincích CBD na závislost ukázaly smíšené výsledky. Jedna kontrolovaná studie na padesáti lidech s poruchou způsobenou užíváním heroinu ukázala přínos CBD v dávkách 400 a 800 miligramů. Lidé, kteří dostávali CBD, oproti placebu vykazovali menší úzkost a menší touhu po heroinu.

CBD olej a schizofrenie

Ve studii na 88 osobách, které již užívaly léky na schizofrenii, snížilo 1000 miligramů CBD oleje denně pozitivní psychotické příznaky (halucinace nebo bludy). Nebyly však zjištěny žádné významné rozdíly mezi CBD olejem a placebem, pokud jde o negativní psychotické příznaky (jako je tupý afekt nebo nezájem o ostatní).

CBD olej byl zkoumán také pro následující účely:

- akné
- artritida
- poruchy autistického spektra
- chronická bolest
- poruchy trávení
- vysoký krevní tlak
- nespavost
- Parkinsonova choroba
- kožní onemocnění, jako je ekzém a lupénka

Vedlejší účinky CBD oleje

 Mezi nejčastější nežádoucí účinky CBD oleje, které byly hlášeny, patří následující:

- změna chuti k jídlu

 - ospalost nebo únava

 - průjem 

Kolik CBD oleje užívat?

Před užíváním doplňku se vždy poraďte s poskytovatelem zdravotní péče, abyste se ujistili, že doplněk a dávkování jsou vhodné pro vaše individuální potřeby.

Pro produkty CBD ani pro "správnou" dávku CBD oleje neexistují žádné pokyny. CBD se užívá v dávkách od 40 do 1280 miligramů denně. Například v jedné studii byla pacientům přijatým na pohotovost kvůli akutní bolesti zad podána jednorázová dávka 400 miligramů CBD oleje. V jiné studii bylo pacientům se schizofrenií podáváno 600 miligramů CBD oleje denně po dobu šesti týdnů. Obecně ale platí, že nikdy neužívejte vyšší než doporučenou dávku.

CBD olej a interakce s léčivy

CBD olej může interagovat s některými druhy léků. Jeden z důvodů souvisí s tím, jak tělo odbourává (metabolizuje) léky. Cytochrom P450 (CYP450) je jaterní enzym, který tělo používá k odbourávání některých léků. CBD olej je odbouráván CYP450 a může jej také ovlivňovat. To znamená, že užívání CBD oleje s těmito léky by mohlo mít výraznější účinek, než potřebujete, nebo by mohlo způsobit, že nebudou fungovat tak dobře.

Mezi léky, které by mohly potenciálně interagovat s CBD, patří:

Antikonvulziva jako fenobarbital, Lamictal (lamotrigin), Onfi (klobazam), Dilantin (fenytoin), Tegretol (karbamazepin) a Trileptal (oxkarbazepin). Obecně platí, že tyto léky snižují hladinu CBD. CBD zvyšuje hladinu lamotriginu.

Antidepresiva jako Paxil (paroxetin), Celexa (citalopram), Remeron (mirtazapin) a Tofranil (imipramin). CBD může zvyšovat hladiny těchto léků a zhoršovat jejich nežádoucí účinky.¨

Antimykotika jako ketokonazol

Antipsychotika, jako je Haldol (haloperidol).

Benzodiazepinová sedativa, jako jsou Klonopin (klonazepam), Ativan (lorazepam) a Valium (diazepam). CBD snižuje účinek klonazepamu a zvyšuje účinek ostatních, což může zvýšit nežádoucí účinky, jako je ospalost.

Druhy echinacey

Léky na erektilní dysfunkci, jako je Viagra (sildenafil)

Léky potlačující imunitní systém, jako je Sandimmune (cyklosporin). CBD může zvyšovat hladiny těchto léků.

Makrolidová antibiotika, jako je klaritromycin

Opioidní léky proti bolesti, jako je morfin. CBD zvyšuje účinek morfinu.

Léky na bázi rifampicinu používané k léčbě tuberkulózy.

Statiny k léčbě cholesterolu, jako je Lipitor (atorvastatin) a Zocor (simvastatin).

Interakce mezi těmito léky a CBD mohou být mírné a je možné, že nebudete muset měnit svou léčbu. V některých případech však možná budete muset změnit léky nebo rozložit dávky, abyste se vyhnuli reakci. Nikdy neměňte ani nepřestávejte užívat léky, aniž byste se poradili se svým lékařem.