CBD a závislost na alkoholu

Může CBD pomoci při léčbě závislosti na alkoholu?

 

K poruše při konzumaci alkoholu dochází tehdy, když člověk není schopen omezit nebo kontrolovat, požité množství alkoholu, přestože pociťuje negativní důsledky. Nadměrné užívání alkoholu může mít za následek změny v mozku, které ještě více znemožňují zbavit se tohoto škodlivého vzorce chování.

 

Lidé mohou pociťovat problém vyhledat léčbu kvůli stigmatu spojenému s poruchou užívání návykových látek. Podle průzkumu se více než 97 % lidí, kteří v roce 2020 potřebovali léčbu v důsledku poruchy užívání návykových látek, domnívalo, že ji nepotřebují.

 

Možná vás zajímá, zda může CBD, kanabidiol, pomoci v boji proti těmto stavův nebo alespoň omezit některé příznaky a napravit škody, které alkohol v těle může napáchat.

 

Co je CBD?

 

Konopí obsahuje mnoho sloučenin, včetně kanabinoidů. THC,tetrahydrokanabinol, a CBD, kanabidiol, jsou dva nejrozšířenější kanabinoidy v rostlině konopí.

 

CBD však nezpůsobuje stejné stavy jako THC. Užívání samotného CBD tak nepřivodí psychotropní účinky.

 

Úřad pro kontrolu potravin a léčiv nereguluje CBD stejným způsobem jako jiné produkty, například léky na předpis.

 

Někteří prodejci nesprávně označují konopný olej jako CBD olej. Konopný olej však ve skutečnosti CBD neobsahuje. CBD se nachází pouze v částech konopí, jako jsou stonky, listy a květy. V semenech se přirozeně nevyskytuje.

 

Typy CBD

 

Plnospektrální

Tento typ CBD obsahuje všechny sloučeniny z rostliny konopí, včetně minimálního množství THC (méně než 0,3 %).

 

Širokospektrální

 CBD, které je označeno jako širokospektrální, obsahuje pouze některé sloučeniny z rostliny konopí, ale neobsahuje THC.

 

Izolát

Izolát CBD je čistý CBD a neobsahuje žádné další konopné sloučeniny.

 

Terpen

Terpen je aromatická sloučenina, která se nachází v rostlině konopí. Terpeny jsou zodpovědné za to, jak konopí voní.

 

Flavonoidy

Jedná se o sloučeniny, které přispívají nejen k vůni, ale i k chuti rostliny konopí. Flavonoidy mají také léčebné účinky, kterými jsou CBD a konopí známé.

Entourage efekt je myšlenka, že CBD a THC nejlépe fungují ve dvojici.

 

Jak CBD a alkohol ovlivňují endokanabinoidní systém?

 

Endokanabinoidní systém (EKS) je důležitou součástí lidského organismu. Tento komplexní buněčný signalizační systém pracuje na udržování rovnováhy v těle. 

 

EKS obsahuje endokanabinoidní receptory, endokanabinoidy a enzymy. Když se endokanabinoidy (kanabinoidy přirozeně se vyskytující v těle) naváží na receptory v těle, mohou vyvolat účinky, jako je třeba úleva od bolesti. Když tyto endokanabinoidy dokončí svůj úkol, enzymy je rozloží.

 

Ve studii na zvířatech z roku 2007 vědci zjistili, že krátkodobé i dlouhodobé užívání alkoholu ovlivňuje hladinu endokanabinoidů v mozku. Ke změnám došlo v oblastech souvisejících s emocemi a v dalších oblastech spojených s poruchami způsobenými užíváním alkoholu.

 

Jiná studie z roku 2005 rovněž naznačuje, že EKS, konkrétně receptory CB1 a CB2 v mozku, hrají roli při poruše způsobené užíváním alkoholu. 

 

Výzkum z roku 2021 na potkanech také naznačuje, že chronické užívání alkoholu a abstinence mohou ovlivnit hladiny endokanabinoidů v těle.

 

THC a CBD také interagují s EKS. THC se například může vázat na receptory CB1 a CB2.

 

Někteří odborníci se domnívají, že CBD interaguje s EKS tak, že zabraňuje rozkladu endokanabinoidů, čímž se zvyšuje jejich výskyt v těle. Stále se však jedná pouze o teorii. O tom, jak CBD v rámci EKS funguje, toho mnoho nevíme.

 

Může CBD pomoci snížit příjem alkoholu? 

 

Vědci se v současné době zabývají možnými terapeutickými účinky CBD pro osoby s poruchou způsobenou užíváním alkoholu.

 

Přehled studií na lidech a zvířatech z roku 2015 naznačuje, že CBD může pomoci omezit závislost na kokainu, opioidech, stimulantech, tabáku a konopí.

 

V přehledu se však uvádí, že ve studii o CBD a alkoholu nevedlo společné užívání obou látek k tomu, že by se účastníci cítili méně intoxikovaní. 

 

Další výzkum z roku 2018 dospěl k závěru, že CBD pomáhá snižovat impulzivní chování u potkanů se závislostí na alkoholu nebo kokainu. Účinky přetrvávaly až 5 měsíců po poslední dávce CBD.

 

Jeden průzkum na lidech a zvířatech z roku 2019 naznačuje, že CBD může pomoci lidem s poruchou užívání alkoholu snížit jeho příjem. Z přehledu také vyplývá, že CBD může poskytovat neuroprotektivní ochranu proti poškození mozku souvisejícímu s alkoholem.

 

Studie z roku 2018 na myších zkoumala nízké dávky CBD v kombinaci s naltrexonem, lékem schváleným pro léčbu poruchy způsobené užíváním alkoholu. Kombinace CBD a naltrexonu byla při snižování konzumace alkoholu účinnější než při užívání každé látky samostatně. 

 

Studie z roku 2021 zahrnující 120 osob, které užívají konopí a alkohol, zjistila, že ti, kteří užívali CBD po dobu 5 dnů, konzumovali alkohol méně často a v menších dávkách. To naznačuje, že užívání CBD může pomoci omezit konzumaci alkoholu.

 

Je důležité mít na paměti, že většina výzkumů CBD v souvislosti s poruchami způsobenými užíváním alkoholu se týká zvířat, nikoli lidí. Až klinické studie vědcům umožní lépe pochopit, jak může CBD pomoci při poruše způsobené užíváním alkoholu.

 

Může CBD pomoci při poškození jater způsobeném alkoholem?

 

Pití nadměrného množství alkoholu může intenzivně zatěžovat vaše játra. Nakonec může vést až ke stavu zvanému alkoholové onemocnění jater (ARLD). ARLD může způsobit selhání jater a zkrátit tak délku Vašeho života.

 

Výzkum z roku 2019 naznačuje, že kromě snížení příjmu alkoholu u osob s poruchou způsobenou užíváním alkoholu může CBD také zabránit zánětu a poškození jater v důsledku nadměrného pití.

 

Má CBD nějaké vedlejší účinky?

 

Užívání malého množství CBD pravděpodobně nezpůsobí závažné vedlejší účinky, a proto se mnoho lidí, včetně vědců, touží dozvědět více o jeho potenciálních zdravotních přínosech.

 

V některých případech při nadměrném užívání může CBD způsobit:

 

 • únavu
 • změny hmotnosti
 • průjem

 

Přestože vedlejší účinky budou pravděpodobně mírné, poraďte se před užíváním CBD se svým lékařem. CBD totiž může interagovat s některými léky.

 

Je CBD návykové?

 

Na základě současného výzkumu Světové zdravotnické organizace (WHO) uvádí, že CBD zřejmě nemá žádný potenciál pro zneužívání nebo závislost.

 

Ba naopak, studie naznačují, že CBD může skutečně pomoci léčit některé typy závislostí.

 

CBD je organismem velmi dobře snášen, což znamená, že je velmi nepravděpodobné, že by si na něm lidé vytvořili závislost.

 

Je také důležité uvědomit si, že THC s sebou nese nemalý potenciál vzniku závislosti. Podle studie z roku 2011 existuje přibližně 10% pravděpodobnost vzniku závislosti při užívání konopí.

 

Jak si vybrat kvalitní CBD produkt?

 

Při nákupu CBD je zásadní vybrat si kvalitní výrobek. Může být ale těžké se ve všech možnostech na trhu vyznat. 

 

Typy CBD

 

Plnospektrální produkty mohou mít výraznější účinky díky tzv. entourage efektu, který tvrdí, že THC a CBD působí lépe společně než samostatně.

 

Izoláty jsou dobrou volbou, pokud se chcete vyhnout THC.

 

Širokospektrální produkty CBD neobsahují THC, ale obsahují terpeny a flavonoidy, takže mohou nabízet jen některé výhody entourage efektu. Je však důležité vědět, že ačkoli je širokospektrální CBD uváděn na trh jako produkt bez THC, může obsahovat jeho stopové množství.

 

Protože výrobky CBD nejsou regulovány stejně jako léky na předpis, je nezbytné hledat CBD od společností, které své výrobky testují v laboratořích třetích stran.

 

Hledejte výrobky, které jsou opatřeny certifikátem o analýze (COA).

 

Kdy si promluvit s lékařem o poruše způsobené užíváním alkoholu?

 

Národní institut pro zneužívání alkoholu doporučuje promluvit si se svým lékařem o poruše způsobené užíváním alkoholu, pokud odpovíte "ano" alespoň na dvě z následujících otázek:

 

Zda jste v posledním roce: • Měli období, kdy jste pili déle nebo více, než jste plánovali.

 

 • Chtěli přestat nebo omezit pití, ale nemohli jste.

 

 • Měli silné nutkání nebo chuť pít.

 

 • Strávili velkou část svého času pitím nebo Vám bylo po pití špatně.

 

 • Všimli si, že pití narušuje Vaše vztahy, zaměstnání nebo školu.

 • Přestali dělat věci, které jste dříve dělali rádi, abyste mohli pít.

 

 • Účastnili se rizikového chování během pití nebo po něm.

 

 • Pokračovali v pití, i když jste se kvůli tomu cítili fyzicky nebo psychicky špatně.

 

 • Zjistili, že potřebujete pít více, abyste pocítili stejné účinky.

 • Měli abstinenční příznaky, jako je třes, nevolnost, neklid nebo pocení.Často kladené dotazy týkající se užívání CBD při poruchách způsobených nadměrnou konzumací alkoholu

 

Je CBD olej vhodný pro lidi, kteří se léčí ze závislosti na alkoholu?

 

Vzhledem k tomu, že CBD nemá žádné psychoaktivní účinky a nenese s sebou žádné nebo jen malé riziko vzniku závislosti, může být pro lidi, kteří se zotavují z poruchy způsobené užíváním alkoholu, vhodnou volbou.

 

THC s sebou nese poměrně velké riziko vzniku závislosti, lidé zotavující se z poruchy způsobené užíváním alkoholu by se produktům s obsahem tohoto kanabinoidu, byť jen ve stopovém množství, měli raději vyhnout 

 

Může Vás CBD udržet střízlivé?

 

I když některé výzkumy ukázaly, že CBD může pomoci omezit příjem alkoholu, neexistují žádné důkazy, že by mohlo účinně léčit poruchu způsobenou užíváním alkoholu.

 

Někteří lidé považují CBD za omamnou látku, které je třeba se vyhnout. Jiní ji považují za užitečnou, alternativní léčbu, která může pomoci zabránit vzniku nebo zhoršení poruchy způsobené užíváním alkoholu, která může mít za následek například depresi nebo chronickou bolest.

 

Omezuje CBD touhu po alkoholu?

 

Výzkum z roku 2021 ukazuje, že kombinace CBD a naltrexonu, léku schváleného FDA pro léčbu poruchy způsobené užíváním alkoholu, může pomoci omezit touhu po alkoholu.

 

Existují však jen omezené důkazy, které naznačují, že samotné CBD stačí k zablokování touhy po pití.

Doporučujeme:

24% CBD olej fullspectrum Happy CBD

20% CBG olej fulspectrum Happy CBD