CBD a mentální anorexie

CBD a mentální anorexie

Co je to mentální anorexie?


Anorexie je porucha příjmu potravy, která se vyznačuje silným úbytkem hmotnosti, a to buď v důsledku omezování jídla, nebo zvracením brzy po jídle. Zároveň je také psychickým onemocněním s nejvyšší úmrtností. Vzhledem k tomu, že porucha souvisí s problémy s vnímáním těla, nemusí mít jedinec určitou hmotnost, aby se u něj anorexie rozvinula.

Tento stav způsobuje, že člověk buď nutkavě, nebo obsedantně přemýšlí o své tělesné hmotnosti, tvaru nebo prostě o tom, jak vypadá. Běžně panuje mylná představa, že jedinec s anorexií bude příliš štíhlý; proto je tato porucha často nesprávně diagnostikována nebo nediagnostikována u osob s větším typem postavy.

Statisticky jsou poruchy příjmu potravy častější u dospívajících dívek, obvykle ve věku 13 až 17 let, i když tomu tak není vždy.

Psychologické výzkumy naznačují, že poruchy příjmu potravy, jako je anorexie, jsou mezi dospívajícími dívkami časté kvůli společenskému tlaku. Vzhledem k tomu, že většina dospívajících dívek má nezdravé ideály a normy týkající se krásy, jsou náchylnější k rozvoji poruchy příjmu potravy. Mezi další důvody patří nízké sebevědomí, tlak vrstevníků, hormonální výkyvy typické pro tento věk a emoční nestabilita.

Pokud se na tyto faktory včas neupozorní a neřeší se, může si anorexii jedinec velmi dobře přenést do dospělého života.

Symptomy mentální anorexie


Mezi běžné příznaky, na které je třeba si u jedince trpícího anorexií dávat pozor, patří:

- popírání pocitu hladu
- drastický úbytek hmotnosti
- užívání projímadel
- nepravidelné epizody přejídání
- obsesivní cvičení
- fixace na váhu/kalorický příjem/dietu
- neustálé negativní komentáře na své tělo
- omezení sociálních interakcí, větší uzavřenost a tajnůstkářství
- tvrdohlavé vzorce chování
- nošení mnoha vrstev oblečení, za účelem zmírnit pocit chladu nebo zakrýt úbytek hmotnosti


Další příznaky spojené s anorexií mohou být:


- mdloby a závratě
- snížená imunita
- vynechávání jídla
- poruchy spánku
- potíže se soustředěním
- lámavé nehty

- vypadávání vlasů
- problémy se zuby
- změna barvy kůže
- nepravidelná menstruace
- otoky nebo nadýmání
- neočekávaný výskyt jemného ochlupení na těle


Tradiční léčba mentální anorexie


Vzhledem k tomu, že poruchy příjmu potravy jsou klasifikovány jako poruchy duševního zdraví zahrnuje jejich léčba specializované terapeutické zásahy, jako např:

Kognitivně-behaviorální terapie (KBT): vyškolený odborník pomáhá analyzovat větší traumata a problémy, pochopit reakce na ně a zpochybnit myšlenkové vzorce, kterými při jejich řešení procházíme.


Kognitivně analytická terapie (KAT): ta se obvykle doporučuje pacientům s anorexií spolu s KBT. KAT zkoumá minulé události a konflikty, aby pomohla přesně určit, proč se u nich mohla tato porucha rozvinout.


Fokální psychodynamická terapie (podobná KAT): používá se k přístupu k dříve nevyřešeným konfliktům a k jejich zpracování.


Interpersonální psychoterapie: analyzuje, jak vztahy jedince ovlivňují jeho duševní zdraví.
Dietní plány a poradenství v oblasti stravování


V určitých (neobvyklých) případech může odborník na duševní zdraví podávat také antidepresiva nebo léky proti úzkosti. A v závažných případech může být nutná hospitalizace, aby se tělo nejprve vrátilo do téměř normálního stavu, a poté mohou začít terapeutické zásahy.

Přestože jsou tyto metody vysoce účinné, mnoho jedinců se necítí dobře, když jdou na terapii odhalit své vnitřní pocity. Většina z nich navíc nemá pocit, že by na tom, co dělají, bylo něco špatného.

Stručně řečeno, strnulost a sebezapření jsou obvykle hlavními nevýhodami těchto metod léčby anorexie.

CBD při mentální anorexii


Bohužel neexistuje žádná specifikovaná léčba, která by poruchy příjmu potravy vyléčila. Protože však bylo prokázáno, že CBD pomáhá regulovat náladu, povzbuzuje chuť k jídlu, omezuje, mohlo by být případně užitečné pro osoby podstupující psychoterapii k léčbě anorexie.

Již v roce 1991 se vědci zabývali účinností kanabinoidů při zmírňování příznaků kachexie vyvolané rakovinou neboli fyzického chřadnutí, úbytku hmotnosti a podvýživy spojené s některými nemocemi, jako je rakovina.

První výzkumy také zjistily, že endokanabinoidní systém a zejména endokanabinoidní receptory mají silný vliv na regulaci příjmu potravy. Dnes je známo, že receptory CB1 stimulují chuť k jídlu a požití. Endokanabinoidní systém hraje také významnou roli v energetickém metabolismu a ukládání energie.

Syntetické formy kanabinoidů se již desítky let používají k léčbě anorexie a hubnutí v souvislosti s AIDS a syndromu chřadnutí u Alzheimerovy choroby a rakoviny. Tyto léky také zmírňují bolest, úzkost, depresi, nevolnost, noční pocení a nespavost.

Pozdější výzkumy uváděly, že defekty v endokanabinoidním systému mohou být částečně zodpovědné za poruchy příjmu potravy, jako je záchvatovité přejídání, mentální anorexie a mentální bulimie. S pomocí CBD může endokanabinoidní systém pomoci regulovat stravovací chování, příjem potravy, obezitu a energetickou homeostázu.

CBD, kanabidiol, je druhá nejdominantnější účinná látka, která se nachází v rostlině konopí. CBD je důležitou složkou léčebného konopí.


CBD se běžně používá jako terapeutický prostředek k povzbuzení mysli a těla a také k podpoře rovnováhy a stability.


CBD působí v těle interakcí s endokanabinoidním systémem (ECS). Endokanabinoidní systém je vlastní biologický systém složený z endokanabinoidů, což jsou neurotransmitery schopné vázat se na kanabinoidní receptory. Tyto receptory jsou exprimovány v celém centrálním i periferním nervovém systému a právě tato interakce je tím, čím CBD v našem těle působí.

Vzhledem k tomu, že ECS ovlivňuje mnoho našich tělesných procesů, například chuť k jídlu a náladu, studie zjistily, že CBD spolu se svou schopností vyrovnávat ECS může hrát pozitivní roli při zvládání poruch příjmu potravy. Podle nejnovějších výzkumů mohou poruchy příjmu potravy souviset se špatným stavem endokanabinoidního systému, který hraje roli také v regulaci vztahu k jídlu. Proto je u lidí, kteří trpí anorexií, pravděpodobnější, že mají nízký nebo neaktivní endokanabinoidní systém.

Výzkumy ukazují, že CBD nepřímo stimuluje receptory CB1 v mozku, které jsou zodpovědné za regulaci emocí, paměti a vnímání. Aktivace těchto receptorů ve správném množství vede k pozitivním změnám.

CBD funguje tak, že ovládá přirozeně se vyskytující ECS receptory, což usnadňuje stabilizaci přirozených procesů v těle, aniž by vyvolávalo paranoiu, psychoaktivitu nebo úzkost. CBD totiž zlepšuje koncentraci endokanabinoidního receptoru, anandamidu. Výzkumy ukazují, že vyšší koncentrace anandamidu vyvolává pocity blaženosti, snižuje úzkost, zlepšuje náladu a stimuluje chuť k jídlu tím, že zvyšuje produkci hormonu serotoninu.

Kromě toho může CBD také poskytovat terapeutickou podporu, a tedy pravděpodobně podporovat duševní zdraví. Ve většině případů jsou poruchy příjmu potravy vyvolány vnitřním nátlakem na dosažení nerealistického ideálu krásy, což současně vede k úzkostem a depresím. CBD je již po staletí lidmi užíváno ke snížení stresu a podpoře relaxace a výzkumy rovněž prokázaly jeho účinnost v tomto ohledu. Snížením průvodních příznaků poruch příjmu potravy, jako je psychická frustrace a deprese, tak CBD může pomoci při zotavování z anorexie.