Rozdíl mezi HHC a THC

Rozdíl mezi HHC a THC

HHC, což je zkratka pro hexahydrokanabinol, je hydrogenovaná forma THC, která je přirozeně
přítomna v různých druzích konopí. HHC je také považován za polosyntetický, pokud je
chemicky hydrogenován z THC.

Předpokládá se, že má zhruba 70-80% sílu THC, což znamená, že je silnější než delta-8 a delta-
10. Mírné až střední dávky HHC vyvolávají euforické opojení podobné THC, ale s více

relaxačními a sedativními vlastnostmi podobnými delta-8.
V současné době však v ČR vyrábí a prodávají produkty HHC několik společností zabývajících
se výrobou CBD a patříme mezi ně i my.
Je HHC přírodní nebo syntetický?
HHC je považován za přírodní i polosyntetický kanabinoid v závislosti na tom, odkud pochází a
jak je vytvořen.

HHC se v konopí vyskytuje přirozeně, ale v malém množství. Malé koncentrace HHC se vedle
delta-8 THC a delta-10 THC objevují při dlouhodobé oxidaci THC na CBN. CBN je kanabinoid
přítomný ve zestárlém konopí.

Protože je však přirozená koncentrace HHC v konopí tak malá, výrobci z něj nejsou schopni
životaschopně vyrábět produkty s HHC. Co tedy dělají místo toho? Hydrogenují THC.
Hydrogenace THC na HHC je jednoduchý proces. Výrobci vezmou THC, chemicky ho nasytí
atomy vodíku, vystaví ho niklovému nebo zinkovému katalyzátoru a přemění ho na HHC.
Začlenění vodíku způsobí, že HHC je stabilnější než THC a má vyšší odolnost vůči teplu a UV
záření.

Vzhledem k tomu, že hydrogenace využívá chemickou látku, která mění přirozenou molekulovou
hmotnost a geometrii THC, je HHC nyní považován za polosyntetický.

Způsobuje HHC opojení a jak silné jsou jeho účinky?

Ano, HHC způsobuje opojení podobné THC, ale s relaxačními a sedativními vlastnostmi. delta-8
(a možná i delta-10).

Důvodem, proč je HHC podobný THC a delta-8, je počet uhlíků na jeho alkylovém postranním
řetězci. Všechny tři kanabinoidy mají pětiuhlíkaté postranní řetězce, což znamená, že se se
slušnou účinností vážou na vaše kanabinoidní receptory.

Mírné až střední dávky HHC pravděpodobně způsobí znatelnou euforii, zrakové poruchy,
kognitivní poruchy a fyzické pocity. Zda jsou tyto účinky ohromující, není jasné.

Protože však HHC má přibližně 70-80% sílu THC, domníváme se, že vysoké dávky by mohly
způsobit intenzivní a někdy nepříjemné euforické opojení.

Jaké jsou přínosy HHC?

Přínosy HHC jsou z velké části neznámé. Existuje jen málo výzkumů, které by určovaly, jak by
vám HHC mohl prospět, ačkoli první preklinické studie na pokusných zvířatech naznačují, že má
vlastnosti zmírňující bolest a působící proti rakovině.

Když odhlédneme od vědeckého výzkumu, můžeme tvrdit, že přínosy HHC jsou většinou stejné
jako u THC, a to díky jejich molekulární podobnosti a afinitě s našimi kanabinoidními receptory.

Mezi tyto přínosy by mohly patřit např:

• Stimulace chuti k jídlu
• Úzkost
• Deprese
• Nespavost
• Bolest
• Zánět

HHC vs THC: jaký je mezi nimi rozdíl?

HHC a THC mají téměř totožnou molekulární strukturu. Hlavní rozdíly jsou v tom, že HHC má
dva další hydrogenované uhlíky a THC chybí esterový atom a uhlíková vazba.

Je HHC silnější než THC?

Díky těmto molekulárním změnám je HHC mnohem stabilnější sloučenina než THC se silnější
odolností vůči teplu a UV záření. V důsledku toho mají produkty HHC delší trvanlivost.

HHC vs. CBN: Jaký je mezi nimi rozdíl?

HHC a CBN jsou protikladné kanabinoidy, přestože vznikají rozkladem THC.

HHC je v podstatě THC, ale jeho dvojné vazby jsou nahrazeny atomy vodíku, zatímco CBN má
na své molekulární struktuře další dvě dvojné vazby.

HHC se lépe váže na receptory CB1, což způsobuje silné euforické opojení. CBN má mnohem
slabší vazebnou afinitu s receptory CB1 a způsobuje jen velmi malou intoxikaci.

Prokáže se HHC v testu na drogy?

Není jasné, zda se HHC projeví při testu na drogy.

Drogové testy jsou navrženy tak, aby detekovaly THC-COOH, primární metabolit THC, který se
v těle tvoří po konzumaci THC.

Dřívější studie na testovaných zvířatech ukázala, že HHC se metabolizuje na 8alfa-hydroxy-HHC
a 8beta-hydroxy-HHCkteré jsou podobné THC-COOH.

Znamená tato podobnost, že metabolity HHC jsou zjistitelné pomocí testů na drogy? Vědci si tím
nejsou jisti. Neexistují žádné další studie, které by prokázaly, zda jsou metabolity HHC
detekovatelné při screeningu drog nebo zda jsou zodpovědné za vyvolání falešně pozitivních
výsledků.

Je zde také další problém, že produkty HHC obsahují zbytky nebo zbytky THC po chemické
hydrogenaci. Pokud je množství zbytkového THC dostatečné k tomu, aby vaše moč po
metabolizaci vykazovala hodnoty vyšší než 50 nanogramů na mililitr THC-COOH, hrozí vám, že
testem na drogy neprojdete.

Pokud vás čeká nadcházející test na drogy, doporučujeme vyhnout se HHC.

Doporučujeme: Pokud budete chtít HHC vyzkoušet, máme pro Vás dobrou zprávu. Na
našem e-shopu najdete 5 odrůd HHC květů:

• HHC Silver Haze
• HHC Lemon Haze
• HHC OG Kush
• a mnoho dalších.