Historie CBD

Jaká je historie CBD?


CBD, neboli kanabidiol, se může zdát jako moderní fenomén, ve skutečnosti je tu ale
mnohem déle. Jakožto přirozeně se vyskytující látka je součástí desítky tisíc let existující
rostliny, jejíž vlastnosti však společnost chápala pomalu. Vzhledem k tomu, že v roce 2022
užívala CBD asi čtvrtina Američanů, toto pochopení evidentně narůstá.
Období prudkého růstu lze vlastně vysledovat v průběhu tisíciletí. Nejeden záznam totiž
naznačuje, že konopí je zřejmě jednou z prvních rostlin, které lidstvo pěstovalo. V mnoha
různých kulturách po celém světě existují jasné informace týkající se jak konopí samotného,
tak jeho užívání.  

Jak se konopí využívalo v historii?


Rod konopí, jak ho známe dnes, je rozmanitý a široce zastoupený stovkami různých odrůd s
množstvím různých vůní, barev a sil, to je ale výsledek lidského experimentování. Počátky
interakce člověka s konopím mají mnohem jednodušší kořeny. 
Rostlina konopí pochází ze střední Asie, zejména z indického subkontinentu. Přesto je její
užívání rozšířeno téměř po celém světě. Archeologické nálezy naznačují, že prvopočátky
jeho pěstování sahají až do konce první doby ledové. Konopí bylo jako pevný vláknitý
materiál pravděpodobně nejstarší rostlinou pěstovanou pro textilní vlákna. 
Mezi rostlinami konopí a užíváním CBD je samozřejmě rozdíl, ale i užívání CBD bylo
zaznamenáno před několika tisíci lety. Je těžké přesně určit, kdy se konopí poprvé použilo k
něčemu jinému než k výrobě textilií, ale v roce 2737 př. n. l.  bylo poprvé doloženo použití
léku získaného z konopí čínským císařem Šeng Nungem. Namísto CBD olejů pil čaj
napuštěný konopím

.
Přesuneme-li se do modernější doby, bylo konopí až donedávna považováno za základní
plodinu. Král Jindřich VIII. skutečně v roce 1533 pokutoval zemědělce za nepěstování
technického konopí. O téměř sto let později, v roce 1619, pak osadníci ve Virginii zakázali
pěstování konopí. Vzhledem k tomu, že v některých částech světa je dnes tato rostlina
nelegální, je těžké si představit, jak nedílnou součástí každodenního života byla. 

Kdy a jak bylo CBD objeveno?


Přestože lidstvo pěstuje a používá konopí v mnoha různých formách, velmi dlouho trvalo,
než jsme jeho vlastnostem opravdu porozuměli. To se povedlo zhruba až v průběhu
posledních 100 let. Díky pokroku v biologii a organické chemii nyní dokážeme rozebrat
molekulární složení konopí, včetně CBD.


CBD, kanabidiol, byl poprvé objeven v roce 1940 Rogerem Adamsem. Ten z rostliny konopí
izoloval CBD a i další kanabinoid zvaný CBN (kanabinol) a vyslovil hypotézu o existenci
psychoaktivní chemické látky THC (tetrahydrokanabinol). THC izoloval až v roce 1964
Raphael Mechoulam - jedna z předních osobností vědy o konopí.
Díky Mechoulamově práci byla identifikována stereochemie (trojrozměrná molekulární forma)
a vlastnosti CBD i THC. Fascinující je, že vzhledem k tomu, jak často je THC spojováno s
opojením, které se po požití konopí dostavuje, byl CBD identifikován dříve. Je zřejmé, že
CBD byl vždy velmi důležitou molekulou. 

Od své izolace v roce 1940 se CBD až do přelomu tisíciletí příliš hojně nevyužíval. K
velkému rozmachu došlo v poslední době a nyní lze sehnat CBD oleje, CBD balzámy, CBD
e-liquidy a mnoho dalšího.

Doporučujeme:

24% CBD olej fullspectrum Happy CBD