CBNO vs CBN

CBNO vs CBN 

Co je to CBN?

CBN, kanabinol, je fytokanabinoid, který se přirozeně vyskytuje v rostlině konopí většinou jako neenzymatický vedlejší produkt oxidace THC. THC má o dva vodíky více než CBN, které podléhají degradaci (oxidaci) působením světla, vzduchu nebo tepla. Zajímavé je, že CBN byl prvním kanabinoidem, který byl identifikován a izolován z konopí v roce 1896. 

Účinky CBN

Často se předpokládá, že CBN vyvolává ospalost, kterou zaznamenalo mnoho uživatelů, zejména v počátcích, kdy konopí nebylo čerstvé a obsahovalo vyšší množství CBN. Pokud je obsažen ve směsích kanabinoidů, přispívá k doprovodnému efektu, takže směs působí čistěji a silněji. Nejčastějším důvodem, proč konzumenti užívají CBN, je jeho schopnost pomáhat při problémech se spánkem.

CBN má rozmanitý seznam pozitivních účinků, které se studují již více než sto let. Studie prokázaly potenciální antikonvulzivní účinky CBN, stejně jako jeho potenciál zvýšit chuť k jídlu. Některé studie zjistily, že CBN má podobné, ale mírné behaviorální účinky jako Delta 9 THC, když se jeho biologická dostupnost zvyšuje intravenózním podáním. K těmto výčtům, které nejsou zdaleka kompletní, lze přidat ještě neuroprotektivní, protizánětlivé, antibiotické, anti-MRSA nebo lokální účinky při některých kožních onemocněních.

Je CBN psychoaktivní?

CBN je obecně označován jako nepsychoaktivní. Váže se na CB1, i když slaběji než THC. Skutečná hodnota CBN však spočívá v jeho potenciálních léčivých vlastnostech.

 Co je to CBNO?

CBNO, známý také jako cannabiorcol-C1, cannabinol-C1 nebo CBNO-acetát, je fytokanabinoid patřící do skupiny kanabinoidů CBN. Je známý tím, že má vyšší účinnost a afinitu k receptorům CB2 než CBN, což z něj činí slibného kandidáta pro terapeutický výzkum.

Jak se CBNO liší od CBN?

CBNO a CBN se mohou zdát podobné, ale liší se vazbou fenolové skupiny. Díky tomuto rozdílu je CBNO účinnější než CBN, přičemž profil účinku je podobný. I když zatím není kvantitativně známo, jak je CBNO srovnatelný s CBN z hlediska afinity k receptorům, uvádí se, že je několikanásobně účinnější. 

Předpokládá se, že CBNO může být méně psychoaktivní, přestože také vzniká z prekurzoru THC-A. Může se také rychleji vstřebávat. CBNO může mít silnější účinky než CBN s delším trváním. CBNO rovněž může pomoci při bolesti, zánětech, záchvatech nebo glaukomu.

Účinky CBNO

CBNO má omamnější a psychoaktivnější účinek než CBN. Vzhledem k vyšší účinnosti je důležité začít s CBNO na nízké úrovni, dokud nebudete vědět, jak na vás bude působit. Mezi účinky patří relaxace, sedace, úleva od bolesti a pomoc při poruchách spánku.

Jak se CBNO liší od léčivých přípravků?

CBNO nabízí podobné výhody jako některá léčiva – například benzodiazepiny a léky na spaní, bez vedlejších účinků v podobě závislosti nebo předávkování. Ačkoli CBNO nebyl schválen FDA k léčbě žádné nemoci nebo zdravotního stavu, v současné době se zkoumá jako účinná alternativa k mnoha problémům, které se v současnosti léčí léky na předpis.

Pro koho je CBNO určen?

Ti, kteří mají rádi CBN nebo mají zájem o zážitek podobný CBN, mohou shledat silné a uklidňující účinky CBNO příjemnými. Doporučuje se však vyhnout se užívání CBNO v těhotenství, při kojení nebo při vážných zdravotních potížích, které by se jeho užíváním mohly zhoršit.