CBD olej na demenci

CBD olej na demenci

Demence je pojem označující změny v mozku, které mohou způsobit závažnou ztrátu paměti a celkové zhoršení duševních funkcí.

 

Demence se běžně objevuje u lidí starších 65 let, často ve své nejčastější formě, Alzheimerově chorobě, ale může postihnout i mladší lidi.

 

K tomu, aby člověk dostal diagnózu demence, musí mít alespoň dva typy poruch, které vážně ovlivňují jeho každodenní život. Příznaky se mohou lišit a zahrnují např:

 

-změny krátkodobé paměti

-potíže se sdělováním myšlenek

-apatie nebo změny nálady

 

CBD olej a příznaky demence

 

Dosud nebyly provedeny rozsáhlé klinické studie mezi lidmi, které by zkoumaly, zda CBD může pomoci při demenci.

 

Existují však studie a recenze, které naznačují, že CBD může pomoci léčit některé příznaky spojené s demencí, jako např:

-úzkost

-deprese

-agitovanost

-potíže se spánkem

-poruchy motorických funkcí

 

Podporuje výzkum užívání CBD oleje při demenci?

 

Podle přehledu z roku 2010 neexistují dostatečné důkazy o tom, že CBD může léčit, předcházet nebo zvrátit příznaky demence. Přesto byly první výsledky slibné, což vedlo vědce k výzvě k provedení dalších klinických studií na lidech, aby lépe porozuměli potenciálu CBD při symptomech demence.

 

V přehledu z roku 2010 bylo uvedeno, že v malých studiích na lidech CBD pomáhá zlepšovat problémy s chováním spojené s demencí a dalšími degenerativními neurologickými stavy. Naznačila, že CBD má potenciál jako alternativa k jiným lékům u některých forem demence.

 

Kromě toho ve studii z roku 2016 zjistili, že kanabinoidy, jako je CBD, mohou pomoci odstranit demenci z mozkových buněk. Kanabinoidy obsažené v konopí reagují s endokanabinoidním systémem, který je spojován s demencí.

 

Vědci však tuto myšlenku využívají k lepšímu pochopení vztahu mezi CBD jako léčbou a demencí a je toho ještě mnoho, co je třeba odhalit a pochopit. To znamená, že zatím nebyly učiněny žádné konkrétní závěry spojující CBD jako způsob prevence nebo pomoci zastavit progresi demence.

Může CBD pomoci při psychických a fyzických následcích demence?

 

Ačkoli CBD nepomáhá zpomalit účinky demence, někteří lidé ho přesto mohou chtít užívat, aby zmírnili fyzické a duševní příznaky.

 

Přehled z roku 2019 upozornil na běžné duševní a behaviorální příznaky demence, jako jsou např:

 

-deprese

-úzkost

-agitovanost

U lidí se také objevují fyzické příznaky, jako např.:

-potíže s plněním každodenních úkolů

-ztráta paměti

-celková zmatenost, zejména s postupujícím onemocněním.

 

To se může projevit zvýšenou apatií a zapomnětlivostí a snížením pohyblivosti, což ztěžuje každodenní život. Přehled také nabídl důkazy o tom, že CBD může být účinný při pomoci s příznaky, jako je agitovanost a poruchy motorických funkcí způsobené demencí, ale nebylo zjištěno, že by CBD olej pomáhal při ztrátě paměti nebo jiných kognitivních potížích.

 

Bylo zjištěno, že CBD pomáhá při duševních poruchách, jako je úzkost a deprese.

Před prvním použití na příznaky demence je určitě žádoucí se poradit se svým ošetřujícím lékařem a zvážit možné nežádoucí účinky které CBD oleje mohou způsobit.