CBD a rakovina

CBD a rakovina

 Obecně známá informace o kanabinoidech je, že jejich účinky působí protinádorově a protizánětlivě. Z veřejně dostupných studií, které byly věnovány účinkům kanabinoidů (thc, cbg, cbd, cbn), nejlépe vyplynulo, že nejvíce žádoucí účinek byl dosažen při použití kanabidiolu CBD full spectrum. Kanabioidy v lidském těle pomáhají buněčné rovnováze se udržovat v kondici. Tím zamezují buněčnému procesu proti vzniku rakoviny. Samozřejmě není možné se vyhnout všem rakovinotvorným vlivům, ale proč se nesnažit tomu co nejvíce předejít?

Cbd ale bohužel není zázrak, který by dokázal rakovinu 100% vyléčit, užíváním je možné podpořit léčbu, v co největším rozsahu zamezit rozsévání metastází ale samozřejmě závisí na místě, rozsahu a celkovém zdravotním stavu pacienta. Na CBD se váže schopnost potlačování rozšiřování vzniklého nádoru, zároveň také v buňkách napadených rakovinou tvoří oxidační stres, což podporuje jejich zánik. Na rozdíl od těch napadených buněk, zdravé naopak podpoří pro jejich správnou funkci. 

Užívání cbd při rakovině má určité funkce, jednou z nich je užívání kvůli psychické pohodě. 

Ve velmi mnoho případě se pacienti s rakovinou obracejí na antidepresiva, v tomto případě je dobré taky sáhnou pro přírodní cestě a užívat cbd kapky. Pacienti, kteří oleje používají, se shodují na téměř okamžitých účincích a ulevení psychické stránce. Mezi další se řadí ulevení při onkologické léčbě, například zvracení, nechutenství a další. 

Co se kanabidiolu (týče, lékařské studie ukazují na potenciál s léčbou samotných nádorů a buněk rakovinou napadených. Viz konkrétní studie níže.

Vědci stále chování cbd s rakovinotvornými buňkami zkoumají, a při zkumavkových pokusech došli k závěru, že cbd dokáže zmírnit rozrůstání a zpomaluje zvětšování buněk které rakovinou napadené jsou. Zatím není dokázáno, že by takto působil na všechny nádorové buňky, které byly dost zjištěny. 

Od roku 2014 po dobu čtyřech let, probíhala ve Velké Británii studie, které se zúčastnilo 119 pacientů s onkologickým onemocněním. Léčba s CBD trvala minimálně půl roku u každého z nich, při kterých bylo podáváno po třech dnech určité množství CBD oleje a následující stejný počet dní bylo podání cbd vynecháno. V 92 procentech onkologických pacientů se vědci shledali s pozitivním zjištěním, například zmenšení zduřené tkáně. Další pozitivum bylo po krevních rozborech – částečné snížení buněk napadených rakovinou. Konkrétní případy například u pacienta léčeného pět let s rakovinou mozku, po dvou operacích, nesčetné množství ozařování a fyzicky i psychicky náročné chemoterapie. Pacient byl následně na deset měsíců sledován při studii, kde byl právě CBD olej podáván a následné zjištění, a zmenšení nádoru o šedesát procent byl více než úctyhodný výsledek. 

Stejně jako jakýkoliv jiný preparát, i cbd může s některými léky fungovat jinak, než je žádoucí. Proto je potřeba při takto vážných potížích, dávkování a četnost užívání konzultovat s vaším lékařem. Doporučujeme i s konkrétním léčivým přípravkem prohledat recenze a najít opravdu více informací, než s podporou olejem začnete.

Závěrem vzhledem k veřejně dohledatelným studiím a osobním zkušenostem, CBD oleje full spectrum mají opravdu dobré účinky a v případě rakoviny je dobré zkoušet všechny možnosti, čím tělu a hlavě ulevit. Samozřejmě jak jsme psali výše, každé tělo reaguje jinak, stejně jako každé buňky a organismy.