CBD a alkohol

CBD a alkohol

Co je to CBD?


Kanabidiol, CBD, je sloučenina přirozeně se vyskytující v konopí. Na rozdíl od tetrahydrokanabinolu, THC, další účinné složky konopí, nemá CBD žádné psychoaktivní účinky a nezpůsobuje opojení, které je často spojováno s užíváním marihuany.

CBD olej se získává z rostliny konopí a poté se smíchá s nosným olejem, jako je třeba kokosový, palmový, olivový nebo olej z konopných semen.

Mnohé výzkumy naznačují, že CBD má řadu zdravotních přínosů, včetně tlumení bolesti, snižování úzkosti a zlepšování zdraví pokožky.

 

CBD a alkohol


Jejich účinky se mohou vzájemně zesilovat


Alkohol je známý svou schopností snižovat zábrany a podporovat pocit uvolnění.

CBD může mít na organismus podobné účinky. Výzkum prokázal, že dokáže snižovat úzkost a uklidňovat nervy.

Společné užívání alkoholu a CBD by mohlo tyto účinky zesílit a potenciálně způsobit příznaky, jako je zvýšená ospalost a sedace.

Někteří také tvrdí, že míchání CBD a alkoholu může vzájemně posílit své účinky, což může vést ke změnám nálady a chování.

Ve skutečnosti se jedna malá studie zabývala účinky podávání 200 mg CBD účastníkům spolu s 1 gramem alkoholu na každé 1 kg tělesné hmotnosti. Pozorovala, že kombinace alkoholu s CBD způsobila významné zhoršení motorické výkonnosti a změny ve vnímání času. Když účastníci užívali CBD samostatně, tyto účinky se u nich neprojevily,

 

Nicméně tato studie je zastaralá a používala mnohem vyšší množství CBD, než většina lidí obvykle užívá. Bohužel existuje jen velmi málo výzkumů o zdravotních účincích užívání CBD s alkoholem.

CBD i alkohol podporují pocity klidu a uvolnění. Jejich společné užívání může tyto účinky zesílit. Přesto je zapotřebí dalšího výzkumu, aby se zjistilo, jak mohou tyto dvě látky ovlivnit vaši náladu a chování.

CBD a vedlejší účinky alkoholu


Slibný výzkum ukazuje, že CBD může chránit před některými negativními účinky alkoholu. Existuje hned několik způsobů, jak může CBD ovlivnit následky konzumace alkoholu.

- může zabránit poškození buněk a nemocem

 

Nadměrná konzumace alkoholu může způsobit poškození buněk, což zvyšuje riziko zánětů a    chronických onemocnění, jako je zánět slinivky břišní, onemocnění jater a některé typy rakoviny.

V několika studiích na zvířatech bylo pozorováno, že CBD může chránit před poškozením buněk způsobeným konzumací alkoholu až o 49 %. Jiná studie dospěla k závěru, že injekční aplikace CBD myším pomáhá chránit před alkoholem vyvolaným tukovým onemocněním jater tím, že zvyšuje autofagii, což je proces, který podporuje obrat nových buněk a vede k regeneraci tkání.

- může snižovat hladinu alkoholu v krvi


Koncentrace alkoholu v krvi (BAC) je měřítkem množství alkoholu v krvi. Vyšší BAC obecně koreluje s větší ztrátou motorické kontroly a kognitivních funkcí.

O účincích CBD na hladinu alkoholu v krvi existuje jen málo výzkumů.
Jedna studie na 10 osobách však zjistila, že když účastníci užili 200 mg CBD s alkoholem, měli výrazně nižší hladinu alkoholu v krvi než při konzumaci alkoholu s placebem.

- může být léčebným prostředkem při závislosti na alkoholu


Někteří vědci se domnívají, že CBD by mohl pomoci při léčbě poruch způsobených užíváním alkoholu.

Některé studie na zvířatech totiž ukázaly, že CBD může pomoci snížit některé příznaky závislosti a odvykací stavy. Jedna z nedávných studií se totiž zabývala účinky CBD u potkanů závislých na alkoholu. Zjistila, že CBD pomáhá snižovat příjem alkoholu, zabraňuje relapsu a snižuje motivaci ke konzumaci alkoholu.

Výzkum u lidí je omezený. Nicméně jedna studie na 24 kuřácích zjistila, že užívání inhalátoru CBD po dobu jednoho týdne snížilo spotřebu cigaret o 40 %. Tyto výsledky naznačují, že CBD by mohl pomoci omezit návykové chování.

Studie na zvířatech ukazují, že CBD může snižovat poškození jater a mozkových buněk způsobené alkoholem. Může také pomáhat snižovat hladinu alkoholu v krvi, a dokonce pomáhat léčit poruchy způsobené užíváním alkoholu, i když je zapotřebí dalšího výzkumu.

Lze užívat CBD a alkohol společně?


Několik studií na lidech i zvířatech zjistilo, že CBD může snižovat některé vedlejší účinky alkoholu.
Výzkum, zda společné užívání CBD a alkoholu způsobuje nepříznivé zdravotní účinky, je však omezený.
Účinky CBD se navíc u jednotlivých osob liší, takže je obtížné určit, zda by míchání CBD a alkoholu mělo na všechny lidi podobný vliv.

Většina současných výzkumů se navíc zaměřuje spíše na účinky konzumace velmi vysokého množství alkoholu s CBD než na účinky konzumace několika skleniček tu a tam s CBD. O účincích mírné nebo příležitostné konzumace toho tedy není známo tolik. Z tohoto důvodu se nedoporučuje užívat CBD a alkohol společně, zejména pokud si nejste jisti, jak na vás jedno z toho bude působit.

Pokud se rozhodnete pro kombinaci CBD a alkoholu, držte se nízkého množství obou látek, abyste minimalizovali riziko nežádoucích vedlejších účinků.